Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ

UWAGA: dotyczy doktorantów rekrutowanych w roku 2019 i latach następnych.

Informacje o kształceniu doktorantów w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ można znaleźć na stronie

https://science.phd.uj.edu.pl/.

W szczególności, pod adresem https://science.phd.uj.edu.pl/programy/matematyka znajdują się informacje o programie kształcenia Matematyka.

Na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ wszelkich dodatkowych informacji dotyczących studiów doktoranckich udziela pani Monika Kęder (tel. 012-6647667, Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków).

Egzaminy z lat ubiegłych

Archiwalne zadania z egzaminów sprawdzających (na studia III stopnia na WMiI UJ) z ostatnich lat można znaleźć poniżej:

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Wt, 11 cze 2019 20:57:05 +0000

zobacz również

Jak znaleźć opiekuna, poradnik
Umieszczony za zgodą Autora: prof.P.Domańskiego, kierownika SD z matematyki na UAM.