Current projects

Our achievements

Wojciech Duliński
Stypendium im. Prof. Franciszka Leji dla wyróżniających się studentów matematyki
Marcin Sroka
Stypendium Programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Anna Szczepanek
Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki