Current projects

Our achievements

Jędrzej Hodor
Nagroda w konkursie "Krok w przyszłość"
Dmitriy Gorovoy, Daniil Yurshevich, Vadym Koval, Łukasz Orski i Kosma Kasprzak
Nagroda w Międzynarodowych Zawodach Matematycznych dla studentów
Adam Strach i Martyna Ślusarczyk
Nagroda w konkursie PTM im. W. Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę