Nowy doktor habilitowany (czerwiec 2024)

Rada Dyscypliny Matematyka UJ na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2024 r. nadała stopień stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka Panu Guillaume Olive. Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.
Data opublikowania: 01.07.2024
Osoba publikująca: Marcin Pitera