Constructive Approximation of Functions 4

Termin: 25.06.2024 - 28.06.2024
Miejsce: Centrum Banacha, IMPAN, Warszawa
Organizator: Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Witryna internetowa: sites.google.com/impan.pl/caf4
Kontakt: Marta Kosek, caf2024@im.uj.edu.pl
Zapraszamy do Centrum Banacha w dniach 25-28 czerwca 2024r. na konferencję naukową z teorii approksymacji.
Data opublikowania: 13.03.2024
Osoba publikująca: Marcin Pitera