Gdańsk-Kraków-Łódź-Warszawa Workshop in Singularity Theory - a special session dedicated to the memory of Stanislaw Łojasiewicz

Termin: 12.12.2022 - 16.12.2022
Miejsce: Centrum Banacha, Warszawa
Organizator: Instytut Matematyki UJ i IMPAN

Zapraszamy do Centrum Banacha w dniach 12-16 grudnia 2022r. na konferencję naukową z teorii osobliwości upamiętniającą dwudziestą rocznicę odejścia Profesora Stanisława Łojasiewicza.

 

 

Data opublikowania: 23.09.2022
Osoba publikująca: Marcin Pitera