Program, plan, zajęcia

Doktorantów obowiązuje program studiów uchwalony na rok akademicki, na który zostali przyjęci.

W programach tych są elementy obowiązkowe oraz zajęcia do wyboru, które powinny być uzgodnione z opiekunem. Aktualna lista wykładów do wyboru dla doktorantów wszystkich lat znajdują się na stronie: http://www.im.uj.edu.pl/studia/s3s/tabela_D. W uzasadnionych przypadkach można wybrać wykłady z oferty dla drugiego stopnia studiów matematycznych lub informatycznych, co wymaga zgody opiekuna naukowego oraz akceptacji kierownika studiów doktoranckich.

Proszę pamiętać o tym, że uruchomione zostaną tylko te wykłady, na które zgłosi się dostateczna liczba słuchaczy. Zapisów można dokonywać w u pani Moniki Kęder w Dziekanacie Dydaktycznym Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (p. 1147).

Przedmioty do wyboru dla studentów studiów III stopnia (konwersatoria, wykłady i seminaria badawcze) w roku 2017/18 podane są na stronie: http://www.im.uj.edu.pl/studia/s3s/tabela_D