Charakterystyka studiów

Wydział Matematyki i Informatyki UJ (WMiI) jest jedną z dwóch instytucji naukowych w Krakowie, w których prowadzone są studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) z nauk matematycznych. Dlatego też nasz Wydział jest naturalnym miejscem, w którym najlepsi absolwenci innych studiów matematycznych w Krakowie (na AGH, PK) mogą kontynuować studia na poziomie doktoranckim. W ten sposób studia doktoranckie na WMiI pełnią w praktyce rolę studiów środowiskowych. Inne krakowskie uczelnie uczestniczą w różnym stopniu w sposób bardziej lub mniej formalny w prowadzeniu tych studiów (nasi doktoranci uczestniczą w niektórych zajęciach na tych uczelniach, nauczyciele akademiccy z innych uczelni pełnią rolę opiekunów itp.). Oczywiście nasze studia doktoranckie są otwarte na absolwentów z innych części Polski oraz z zagranicy – wspomnijmy tutaj, że wszystkie zajęcia dla doktorantów oferowane są w języku angielskim i obligatoryjnie wszelkie zajęcia, w których uczestniczą osoby z zagranicy są prowadzone w tym języku. Oprócz naszych pracowników na naszym Wydziale corocznie oferowane są wykłady dla doktorantów wygłaszane przez gości zagranicznych – wysokiej klasy matematyków z różnych dziedzin.

WMiI dysponuje jak na warunki polskie (i nie tylko) doskonałą kadrą naukową, oferujemy wyśmienite warunki pracy zarówno dla pracowników jak i doktorantów. Wszystko to gwarantuje, że studia doktoranckie prowadzone są na bardzo wysokim poziomie. Niezaprzeczalną zaletą studiowania na naszym Wydziale jest Kraków z jego atmosferą i historią.

Dziedziny, w których się specjalizujemy i w których oferujemy studia doktoranckie to w szczególności:

  • analiza funkcjonalna,
  • analiza różniczkowa,
  • analiza zespolona,
  • geometria analityczna i algebraiczna,
  • geometria różniczkowa,
  • wybrane działy matematyki stosowanej,
  • równania różniczkowe,
  • teoria aproksymacji,
  • układy dynamiczne,
  • matematyka finansowa.

Doktorant zobowiązany jest do wysłuchania (zakończonych egzaminem) wykładów przewidzianych przez indywidualny program studiów, do czynnego uczestnictwa (wygłoszenie referatów) w wybranych seminariach oraz przede wszystkim do badań naukowych związanych z tematem przyszłej rozprawy doktorskiej.

Informacje o istniejących seminariach: zob. stronę www.im.uj.edu.pl.

Wszyscy doktoranci przyjęci na I rok studiów mają możliwość uzupełnienia lub odświeżenia wiadomości potrzebnych do szczęśliwego ukończenia studiów doktoranckich poprzez uczestnictwo w zajęciach studiów I i II stopnia z wybranych przedmiotów. Po przyjęciu na studia doktoranckie oferta taka będzie kierowana do wybranych osób.

Szczególny nacisk władze WMiI kładą na ułatwienie studiowania poprzez zmniejszenie naszym doktorantom trosk materialnych. W związku z tym oferujemy liczne stypendia uniwersyteckie (liczba przyznawanych stypendiów doktoranckich zwiększa się corocznie) oraz zachęcamy doktorantów do starania się o różne inne stypendia dla doktorantów, których obecnie jest bardzo dużo.

W ramach zwiększenia atrakcyjności oferty dla doktorantów, oprócz wspomnianych wyżej wykładów gości zagranicznych, nasi doktoranci są zachęcani do odbycia części studiów doktoranckich na partnerskich uczelniach zagranicznych.

Odpowiedzialni:
treść:
Dagmara Waszkiewicz
kod:
edytor:
aktualizacja:
Śr, 25 lip 2012 12:53:42 +0000