Kursy internetowe

Dla studentów

Pracownicy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego są autorami następujących e-kursów: dostępnych na serwerze Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego pod adresem http://wazniak.mimuw.edu.pl/. Kursy te, opracowane w okresie od czerwca do sierpnia 2006 r. w ramach projektu Opracowanie programów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych – Informatyka, są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.