Kursy internetowe

Dla kandydatów

Dla studentów

Pracownicy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego są autorami następujących e-kursów:

dostępnych na serwerze Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego pod adresem http://wazniak.mimuw.edu.pl/. Kursy te, opracowane w okresie od czerwca do sierpnia 2006 r. w ramach projektu Opracowanie programów nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych – Informatyka, są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Odpowiedzialni:
treść:
Tomasz Grysztar
kod:
edytor:
aktualizacja:
Cz, 11 mar 2010 14:49:47 +0000