Seminaria Katedralne

Analiza Funkcjonalna

Katedra Analizy Funkcjonalnej
wtorek, godz. 10:15-12:00
IMUJ, sala 1016
www

Analiza zespolona - geometryczna teoria funkcji

Katedra Analizy Matematycznej
poniedziałek, godz. 10:00-12:00
IMUJ, sala 1016
www

Analiza zespolona - równania eliptyczne

Katedra Analizy Matematycznej
poniedziałek, godz. 14:00-16:00
IMUJ, sala 1016
www

Chaos i informacja kwantowa

Katedra Matematyki Stosowanej
poniedziałek, godz. 14:15-15:45
Instytut Fizyki UJ, sala 355
www

Dynamika Hamiltonowska

piątek, godz. 14:15-15:45
IMUJ, sala 1016
www

Fizyka Matematyczna

poniedziałek, godz. 16:00-17:00
IMUJ, sala 0009
www

Geometria Algebraiczna i Teoria Liczb

Katedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb
poniedziałek, godz. 12:15-13:45
IMUJ, sala 0006
www

Geometria Analityczna

Katedra Geometrii Analitycznej
poniedziałek, godz. 10:30-12:00
IMUJ, sala 0006
www

Geometria przestrzeni Banacha

środa, godz. 12:15-13:45
IMUJ, sala 1016
www

Geometria Różniczkowa

Katedra Geometrii
czwartek, godz. 14:15-15:45
IMUJ, sala 0094
www

Historia Matematyki

Pracownia Historii Matematyki
poniedziałek, godz. 12:15-15:00
IMUJ, sala 1106
www

Inżynieria Danych

Katedra Matematyki Stosowanej
piątek, godz. 10:15-11:45
IMUJ, sala 0094
www

Matematyka Finansowa

Zakład Matematyki Finansowanej
piątek, godz. 12:00-14:00
IMUJ, sala 0006
www

Matematyka Stosowana

Katedra Matematyki Stosowanej
wtorek, godz. 12:15-14:00
IMUJ, sala 0006
www

Metody Teorii Aproksymacji

Katedra Teorii Aproksymacji
środa, godz. 10:00-12:00
IMUJ, sala 1016
www

Równania różniczkowe i zagadnienia pokrewne

piątek, godz. 12:15-13:45
IMUJ, sala 1016
www

Teoria Osobliwości

Katedra Funkcji Rzeczywistych
środa, czwartek, godz. 10:30-12:00
IMUJ, sala 0006
www

Topologia Różniczkowa i Algebraiczna

czwartek, godz. 12:00-13:30
IMUJ, sala 1101
www

Układy Dynamiczne

Katedra Równań Różniczkowych
piątek, godz. 10:15-11:45
IMUJ, sala 1016
www

zobacz również