Katedra Równań Różniczkowych

Przedmiot badań

Jakościowa teoria równań różniczkowych i układów dynamicznych (stabilność, rozwiązania okresowe, dynamika chaotyczna, indeks Conley'a, zachowania rekurencyjne w układach dynamicznych, układy impulsywne, sekcje w semi-układach dynamicznych, ogólna teoria procesów); pewne aspekty teorii równań różniczkowo-funkcjonalnych; komputerowe wspomaganie badań równań różniczkowych; ponadto: równania funkcyjne, historia matematyki; popularyzacja i nauczanie matematyki.

Seminaria katedralne

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Cz, 12 lis 2020 00:47:01 +0000

Skład