Pracownia Historii Matematyki

Zakres działalności

Pracownia Historii Matematyki skupia pracowników z różnych katedr, w szczególności tych, którzy w swej działalności naukowej zajmują się także historią matematyki. Prowadzone jest Seminarium Pracowni Historii Matematyki. Jednocześnie Pracownia zajmuje się upowszechnieniem wyników badań naukowych dotyczących historii matematyki, zwłaszcza historii matematyki krakowskiej. Jednym z elementów takiego upowszechnienia są wykłady wygłaszane dla rozmaitych odbiorców. Pracownia współpracuje z jednostkami zajmującymi się historią matematyki w Polsce i za granicą, przede wszystkim z Zespołem Historii Matematyki przy Instytucie Historii Nauki PAN.

Seminarium

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Pn, 27 lut 2023 20:31:47 +0000

Skład

Kierownik

Zastępca kierownika

Członkowie

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Pn, 27 lut 2023 22:50:24 +0000