Stypendium imienia Profesora Franciszka Leji

Regulamin Stypendium im. Franciszka Leji

Uchwalony  przez Radę Instytutu Matematyki UJ w dniu 28.02.2013 r.

Powstałemu w 1977 roku regulaminowi "Funduszu Nagród im. Profesora Franciszka Leji dla wyróżniających się studentów matematyki" Rada Instytutu Matematyki UJ nadaje brzmienie:

 1. Dla podtrzymania tradycji Stypendium nosi nazwę Nagrody im. Franciszka Leji.
 2. Stypendium przyznawane jest z funduszów Instytutu Matematyki UJ oraz z darowizn osób prywatnych lub instytucji.
 3. Stypendium może otrzymać student matematyki studiów drugiego stopnia lub absolwent studiów drugiego stopnia bezpośrednio po ukończeniu studiów, o ile spełnia następujące warunki:
  • 3.1. ma wybitne uzdolnienia i zamiłowanie do pracy naukowej potwierdzone ocenami egzaminów i osiągnięciami w pracy badawczej;
  • 3.2. bierze aktywny udział w pracach studenckich matematycznych kół naukowych w Instytucie Matematyki UJ, np. w pracach Koła Matematyków Studentów UJ.
 4. Stypendium może otrzymać doktorant lub młody nauczyciel akademicki Instytutu Matematyki UJ, który nie ukończył 27. roku życia, za wybitną pracę naukową opublikowaną lub przyjętą do druku.
 5. O wysokości przyznanego Stypendium decyduje Dyrektor Instytutu Matematyki UJ po zapoznaniu się z opinią Rady Instytutu Matematyki UJ.
 6. Stypendium przyznaje Dyrektor Instytutu Matematyki UJ z okazji inauguracji roku akademickiego, na podstawie wniosku uchwalonego przez Radę Instytutu Matematyki UJ. W głosowaniu nad wnioskiem bierze udział Prezes Koła Matematyków Studentów UJ lub wskazany przez niego członek Zarządu Koła.
 7. Osoba wyróżniona Nagrodą im. Franciszka Leji otrzymuje dyplom informujący o jej przyznaniu. Wręczenia dyplomu dokonuje Dyrektor Instytutu Matematyki UJ na uroczystej inauguracji roku akademickiego.
 8. Dokumentację prowadzi sekretariat Instytutu Matematyki UJ, zaś operacje finansowe przeprowadza Kwestura UJ.

Informacja o Stypendium imienia Profesora Franciszka Leji

Stypendium imienia Profesora Franciszka Leji dla wyróżniających się studentów matematyki jest nagrodą ufundowaną w roku 1977 przez profesora Franciszka Leję, pracownika Instytutu Matematyki UJ. Przeznaczona jest dla studentów matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dla doktorantów i młodych pracowników naukowych Instytutu Matematyki UJ, którzy nie ukończyli 27 roku życia. Nagrodę przyznaje dyrektor Instytutu Matematyki UJ na wniosek Rady Instytutu Matematyki UJ. Nagroda jest przyznawana co roku, a wręczenie dyplomów odbywa się na uroczystej inauguracji kolejnego roku akademickiego.

   Nagrody są wypłacane z pieniędzy zgromadzonych w ramach "Funduszu Nagród im. Profesora Franciszka Leji dla wyróżniających się studentów matematyki". Gorąco zachęcamy do dokonywania wpłat na konto fundacji, gdyż wpłacane darowizny pozwalają kontynuować tradycję przyznawania tej nagrody. Wpłaty na Fundusz prosimy kierować na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego:
 

PEKAO S.A
36 1240 4722 1111 0000 4855 9849


z wyraźnym zaznaczeniem nazwy Funduszu w opisie przelewu/wpłaty. Prosimy o dostarczenie do Sekretariatu Instytutu Matematyki UJ kopii przelewu/odcinka wpłaty (dla orientacji o stanie konta).

 

Dotychczasowi laureaci stypendium

1978 - Piotr Jakóbczak
1979 - Piotr Tworzewski
1980 - Maciej Klimek
1981 - nagrody nie przyznano
1982 - Jerzy Grzybowski
1983 - Andrzej Szczerba
1984 - Tomasz Zastawniak
1985 - Sławomir Kołodziej
1986 - nagrody nie przyznano
1987 - Zbigniew Jelonek
1988 - Sławomir Cynk
1989 - nagrody nie przyznano
1990 - Tomasz Szemberg
1991 - Zbigniew Błocki
1992 - nagrody nie przyznano
1993 - Andrzej Daniluk, Armen Edigarian
1994 - nagrody nie przyznano
1995 - nagrody nie przyznano
1996 - Romuald Janik, Anna Pelczar, Sławomir Rams
1997 - Marcin Mazur, Jacek Szybowski, Jacek Tabor
1998 - nagrody nie przyznano
1999 - Małgorzata Łysoń, Lesław Skrzypek
2000 - Marcin Kulczycki, Piotr Niemiec
2001 - Witold Jarnicki
2002 - nagrody nie przyznano
2003 - Michał Kapustka
2004 - Mikołaj Zalewski
2005 - Jakub Byszewski
2006 - Sławomir Dinew, Żywomir Dinew
2007 - nagrody nie przyznano
2008 - Paweł Januszewski, Łukasz Kosiński, Michał Lasoń, Mateusz Michałek
2009 - Andrzej Grzesik
2010 - nagrody nie przyznano
2011 - Przemysław Mazur
2012 - nagrody nie przyznano
2013 - Martha Ubik
2014 - Anna Szczepanek
2015 - Paweł Pietrzycki
2016 - Piotr Miska, Marcin Sroka
2017 - Dominik Burek, Błażej Żmija
2018 - nagrody nie przyznano
2019 - Konrad Deka
2020 - Tymoteusz Chmiel
2021 - Wojciech Duliński
2022 - Filip Gawron
2023 - Anatoli Shatsila

 


Laureaci Stypendium Profesora Franciszka Leji w roku 2017 panowie Błażej Żmija i Dominik Burek odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk prof. Jerzego Ombacha, dyrektora Instytutu Matematyki UJ, i dra hab. Piotra Niemca, prodziekana ds. studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w trakcie Inauguracji roku akademickiego 2017/18 na Wydziale MiI UJ w dniu 5 października 2017 r.
Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
N, 08 paź 2023 21:56:32 +0000