Office for general affairs

room1118
opening hoursMon.-Fri. 9:00-15:00
Phone no.(48 12) 664-66-34

Office for student affairs

room1136
opening hoursMon.-Fri. 10:00-13:30
Phone no.(48 12) 664-66-27

Korespondencję adresowaną do Sekretariatu Dydaktycznego Instytutu Matematyki UJ proszę kierować na adres e-mail sekretariat.dydaktyczny.im@uj.edu.pl.