Patronat Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Projekty objęte patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w roku 2021:

 

(1) VII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz projekt dla licealistów "Matematyka to jest to"
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

(2) Konkurs Krakowska Matematyka 2020/2021
Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie

(3) Powiatowy Konkurs Matematyczny im. prof. Stanisława Viscardiego "Viscardius" dla uczniów szkół podstawowych
Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

(4) "O jeden poziom abstrakcji wyżej"
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

(5) Matematyczne Wyzwania
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

(6) Matematyka dla Grafika - nad klasami gTp i gT
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pionkach

(7) XIX Konkurs o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bochni

(8) Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubelskiego „Matematyka- nowe wyzwania”
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ objął również patronatem

 

Projekty objęte patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

 

Informacje dla ubiegających się o patronat

Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego patronuje wyróżniającym się projektom szkolnym mającym na celu popularyzację matematyki i opiekę nad uczniami uzdolnionymi.
   
 2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter projektu i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego.
   
 3. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego nie obejmuje patronatem inicjatyw o charakterze komercyjnym.
   
 4. Patronat udzielany jest na jeden rok kalendarzowy. Szkoła zainteresowana jego uzyskaniem powinna złożyć odpowiedni wniosek w formie pisemnej do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki do dnia 30 listopada roku poprzedzającego wnioskowany okres.
   
 5. Prośba powinna zawierać następujące informacje:
  • nazwa i czas trwania projektu,
  • krótki opis projektu,
  • pełną nazwę organizatora,
  • dane teleadresowe organizatora,
  • uzasadnienie prośby o objęcie projektu patronatem.
  Prośba o objęcie patronatem wyróżniających się projektów realizowanych  przez szkoły ponadpodstawowe związanych z opieką nad uczniami uzdolnionymi matematycznie powinna zostać przesłana przez dyrektora szkoły na formularzu dostępnym tutaj w formie papierowej.
   
 6. W przypadku otrzymania patronatu Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ organizator zobowiązany jest do stosownego oznakowania wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych (zaproszeń, plakatów, ulotek, strony internetowej projektu i in.).
   
 7. Organizator projektu zobowiązany jest także do poinformowania jego uczestników, że odbywa się ono pod Patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
   
 8. Informacja o otrzymanym Patronacie powinna zostać uwzględniona także w przekazach dotyczących projektu skierowanych do mediów.
   
 9. Zasady użycia herbu i logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego określone są na stronie: http://www.promocja.uj.edu.pl/system-identyfikacji-wizualnej
   
 10. Informacje o objęciu projektu patronatem lub o odmowie przekazywane są odbiorcom w formie pisemnej.
   
 11. Przesłanie na adres: maths@im.uj.edu.pl szczegółowej informacji dotyczącej działań podejmowanych w ramach projektu objętego patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, najpóźniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem, pozwoli na odnotowanie wydarzenia w aktualnościach na stronie internetowej Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.
   
 12. Sprawy dotyczące patronatu Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ nad projektami związanymi z opieką nad uczniami uzdolnionymi matematycznie prowadzone są przez:

  Instytut Matematyki UJ
  ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6
  30-348 Kraków
  tel.  12 6646634
  e-mail: maths@im.uj.edu.pl