Kółka matematyczne 2019/2020

Kółka matematyczne (na wszystkich poziomach) zakończyły już działalność w roku szkolnym 2019/2020. Kolejna edycja zostanie ogłoszona na stronie IMUJ.

 

Harmonogram kółek matematycznych w roku 2019/20

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia kółek matematycznych będą prowadzone na trzech poziomach zaawansowania:

- poziom A: skierowany do najmłodszych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas IV i V szkół podstawowych,
- poziom B: utworzony głównie z myślą o uczniach klas VI i VII szkół podstawowych,
- poziom C: uczniom klasy VIII szkoły podstawowej i uczniom klas ponadpodstawowych.
 
Jednocześnie informujemy, że powyższe zakresy wiekowe zostały podane tylko orientacyjnie i zachęcamy wszystkich uczniów, aby sami wybrali poziom, który umożliwi im efektywny rozwój.
 
W roku akademickim 2019/20 spotkania kółek matematycznych odbywają się (za wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych) w natępujących terminach:
 
- poziom A: w czwartki o godz. 18:00 w sali 0009;
- poziom B: we wtorki o godz. 16:30 w sali 0009;
- poziom C: w czwartki o godz. 16:00 w sali 0009.
 
Zajęcia kółek matematycznych odbywają się na parterze budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (zob. plan) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 w Krakowie.
 
Ze względu na możliwość zmian terminów spotkań zalecamy sprawdzanie strony kółek dzień przed terminem spotkania. Aktualne informacje będą pojawiać się na górze niniejszej strony.
 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zajęcia odbywają sie na zasadzie dobrowolności uczestnictwa: nie ma zapisów, rejestracji, kontroli obecności etc. Wystarczy przyjść na zajęcia.
 
Opiekę nad kółkami w roku 2019/20 sprawuje dr Dawid Tarłowski.