Poprzednie spotkania

2024 (online i stacjonarnie)

 • Czwartek 11 stycznia 2024 r. godz. 12:00
  dr Anna Gierzkiewicz-Pieniążek, Taniec ciał niebieskich
  Streszczenie. Ziemia krąży wokół Słońca... wszyscy to wiemy. Jej orbita przypomina okrąg, elipsę - a może raczej sprężynę? Czy tak zawsze musi być, gdy mamy w przestrzeni dwa ciała? A jeśli dołożymy więcej ciał, jak w Układzie Słonecznym - czy koniecznie małe ciała muszą grzecznie okrążać duże ciało? Czy mogą poruszać się niegerularnie? Okazuje się, że jest mnóstwo znanych rozwiązań tego problemu, i to wcale nie regularnych. Wszystkie są opisywane jednym, dobrze znanym mechanikom nieba równaniem Newtona. Ale to, że równanie jest znane, wcale nie oznacza, że można je do końca rozwiązać!
 • Czwartek 4 kwietnia 2024 r. godz. 12:00
  dr hab. Igor Podolak, Czy AI potrafi myśleć?
  Streszczenie. Sztuczna inteligencja (AI) korzysta z metod uczenia maszynowego dla budowy algorytmów, które coraz lepiej radzą sobie z wieloma zadaniami, potrafią szukać najlepszej drogi, czytać recenzje filmów, generować nowe obrazy, pisać długie teksty i wypracowania, a nawet rozwiązywać zadania matematyczne. Jak one to robią? Jak zbudować takie modele? Jakie typy modeli rozróżniamy? Czy możemy to zrobić u siebie w domu? Czy one rozumieją to co robią? Czy one myślą? Albo może, kiedy zaczną myśleć?
 • Czwartek 16 maja 2024 r. godz. 12:00
  dr Leszek Pieniążek, O liczeniu mostów w Królewcu oraz ścian wielościanów, czyli przyczynek do historii pewnego Szwajcara mającego niezwykły wpływ na matematykę od XVIII wieku.

2023 (online i stacjonarnie)

 • Czwartek 12 stycznia 2023 r. godz. 12:00
  Daniel Wilczak, O naturze obliczeń zmiennoprzecinkowych i efekcie motyla
  Streszczenie. Komputery wykonują obliczenia. Telefony i zegarki też. Nawet nasz nowy piekarnik. Wyniki takich obliczeń mogą służyć rozrywce, pracy lub czarować zmysły. Bywa, że od poprawności obliczeń zależy zdrowie i życie milionów ludzi. W czasie spotkania opowiedzieliśmy o naturze obliczeń zmiennoprzecinkowych oraz o zagrożeniach, które mogą być konsekwencją nieznajomości lub ignorowania tej natury. Opowiedzieliśmy również o nierzadkich przypadkach, gdzie pomimo pełnej znajomości i respektowania zasad obliczeń zmiennoprzecinkowych jesteśmy skazani na znaczne błędy w otrzymanych wynikach. Jest to konsekwencją natury samego zadania obliczeniowego (efekt motyla).
 • Jakub LeśkiewiczMultiwektory, czyli jak zamknąć dynamikę w pokoju
  Streszczenie. Opowiedzieliśmy jak skomplikowany problem matematyczny, jakim jest szukanie zbiorów niezmienniczych układów dynamicznych, można łatwo sprowadzić do rysowania trójkątów i strzałek. Napomknęliśmy też  o tym, gdzie jest w tym arytmetyka przedziałowa, jak nauczyć tej metody komputer i jak całość łączy się z orkami. Pokazaliśmy, że nie trzeba umieć absolutnie nic poza definicją funkcji, aby dobrze bawić się na referacie.
 • Czwartek 9 marca 2023 r. godz. 12:00
  Zdzisław Pogoda, Zobaczyć to, co widać
  Wykład adresowaliśmy do uczniów szkół podstawowych.
 • Czwartek 13 kwietnia 2023 r. godz. 12:00
  Piotr Pikul, Optymalne rozjazdy tramwajowe
  Pochyliśmy się nad zagadnieniem minimalizacji liczby zwrotnic potrzebnych do budowy rozjazdu pozwalającego na prowadzenie ruchu we wszystkich relacjach pomiędzy n kierunkami. Już najprostsze fakty z teorii grafów pozwalają udowodnić niektóre oszacowania. W dodatku kształt "matematycznie optymalnych" rozjazdów okazuje się nieco zaskakujący w porównaniu z istniejącą w rzeczywistości infrastrukturą torową.
 • Czwartek 18 maja 2023 r. godz. 12:00
  Anna Ochal, Matematyczne modelowanie świata
  Opowiemy o tym czym jest model matematyczny, jak działa sprężyna u drzwi (model ruchu okresowego), jak zatrzymać wahadło zegara (drgania tłumione), jak rozhuśtać huśtawkę (zjawisko rezonansu) oraz w czym może pomóc komputer.
 • Czwartek 12 października 2023 r. godz. 12:00
  Jerzy Szczepański, Liczba Pi
  Przedstawimy podstawowe własności liczby π. Wyjaśnimy, dlaczego nie da się skonstruować za pomocą cyrkla i linijki koła o polu jednostkowym, ani okręgu o jednostkowej długości, gdy dany jest odcinek o długości 1. Wskażemy szereg zależności, w których występuje liczba pi. Pokażemy, skąd bierze się związek pięciu podstawowych stałych matematycznych w jednym wzorze: eπi+1=0, uważanym przez wielu za najpiękniejszy wzór w matematyce.
 • Czwartek 7 grudnia 2023 r. godz. 12:00
  Anna Szymusiak, Czy można poskromić przypadek?
  Czym jest przypadek? Przypadkiem można wpaść na kogoś na ulicy, przypadkiem można też dostać dobrą ocenę z testu, choć odpowiedzi zaznaczało się na chybił trafił. Przypadek – czasem ślepy traf, a czasem pech. Czy można zatem przypadek poskromić? Podczas wykładu zobaczymy jak matematyka radzi sobie z oswajaniem niepewności.

2022 (online i stacjonarnie)

 • czwartek 13 stycznia 2022 r. godz. 12:00
  Halszka Tutaj-Gasińska, Kampania napoleońska i matematyka, czyli o twierdzeniu Ponceleta
  Podczas pobytu w rosyjskiej niewoli w Saratowie w 1812 roku, Jean-Victor Poncelet sformułował i udowodnił słynne twierdzenie o wielokątach i stożkowych. Twierdzenie to w szczególnym przypadku mówi, że jeśli dla dwóch okręgów na płaszczyźnie (takich, że jeden leży wewnątrz drugiego) istnieje wielokąt wpisany w jeden z tych okręgów, a opisany na drugim, to takich wielokątów istnieje nieskończenie wiele i mają tę samą liczbę boków. Od prawie dwustu lat twierdzenie to budzi zainteresowanie matematyków i ciągle powstają nowe jego dowody.
 • czwartek 7 kwietnia 2022 r. godz. 12:00
  Marcin Pitera, Kolorowe kwadraty
  Przedstawiliśmy specyficzny typ zadań geometryczno-kombinatorycznych, w których korzysta się z metody niezmienników. Zadania te zazwyczaj nie wymagają znajomości żadnego aparatu matematycznego. Wiele problemów sprowadza się do odpowiedniego pokolorowania pól na szachownicy.
 • czwartek 5 maja 2022 r. godz. 12:00
  Marcin Sroka, Słów kilka na temat jedynego rozwiązanego problemu milenijnego
  Grigorij Perelman znany jest opinii publicznej (jeśli w ogóle) z powodu nieprzyjęcia honorów związanych z potwierdzeniem hipotezy geometryzacyjnej Thurstona (a w szczególności hipotezy Poincarégo) za pomocą tzw. potoku Ricciego - metody deformowania pewnych obiektów geometrycznych. Przedyskutowaliśmy matematyczne aspekty tego zagadnienia oraz wykorzystaliśmy tę opowieść do nakreślenia odpowiedzi na pytanie - jak obecnie wygląda rozwiązywanie wielkich problemów w matematyce.
 • czwartek 13 października 2022 r. godz. 12:00
  Jerzy Szczepański, Początki algebry,
  Około 820 r. Muhammad ibn Musa al Chwarizmi napisał "Zwięzłą księgę o obliczeniach przez zestawianie i równoważenie" ("Kitab al-muchtasar fi hisab al-dżabr wa-al-mukabala"). Skrócona nazwa tego dzieła (al-dżabr) dała nazwę nowemu działowi matematyki (algebrze) a zniekształcone nazwisko autora (Algorizmi) odnajdujemy dziś w takich słowach jak algorytm, czy algorytmika. Przedstawimy historię powstania i wybór kilku praktycznych zagadnień zaczerpniętych z tego dzieła sprzed 1200 lat.
 • czwartek 1 grudnia 2022 r. godz. 12:00
  Damian Jelito, Matematyka badań medycznych,
  W czasie pandemii wielu z nas usłyszało po raz pierwszy o różnych wariantach testów wykrywających wirusy. W trakcie wykładu opowiemy o matematycznych narzędziach pozwalających porównywać ich jakość. Odpowiemy też na pytanie, czy na pewno jesteśmy chorzy, jeśli test wskazuje na zakażenie.

2021 (online)

 • czwartek 15 kwietnia 2021 r. godz. 12:00
  Marcin Dumnicki, Po co krasnoludkom teoria kodowania?
  Pewna zagadka, którą muszą rozwiązać krasnoludki okazuje się być nadzwyczaj trudna, ale z pomocą przychodzi teoria kodowania. Pokazaliśmy, jak w zaskakujący sposób pomóc krasnoludkom i wyjaśniliśmy, dlaczego 7 krasnoludków to optymalna ich liczba.
 • czwartek 13 maja 2021 r., godz. 12:00
  Jakub Byszewski, O składaniu figur geometrycznych z kawałków
  Wzory na pola wielokątów można otrzymać np. poprzez podział tych wielokątów na trójkąty, z których następnie złożyć można prostokąt. Analogiczny wzór na objętość czworościanu był znany od Starożytności, ale jego dowód był dużo bardziej skomplikowany. Jedno z pytań na słynnej liście problemów Hilberta z 1900 r. dotyczyło właśnie tego zagadnienia: czy czworościan można podzielić na skończoną liczbę kawałków, z których następnie złożyć można prostopadłościan. Wkrótce po postawieniu problemu rozwiązał go Dehn; rok później przy pomocy tych samych technik rozwiązał on inny problem dotyczący podziału prostokąta na prostokąty. Opowiemy o tym i podobnych zagadnieniach, przedstawiając dość niedawne wyniki Freilinga, Laczkovicha, Rinnego, Szekeresa i Szegedy'ego. Rozważane problemy mają charakter geometryczny, ale techniki potrzebne do ich rozwiązania mają raczej charakter algebraiczny i teorioliczbowy.
 • czwartek 10 czerwca 2021 r. godz. 12:00
  Małgorzata Moczurad, Teoria obliczeń niemożliwych
  Współczesne komputery potrafią na bieżąco analizować olbrzymie ilości danych: wygrać z arcymistrzem szachowym lub w ułamku sekundy rozwiązać równanie, którego człowiek nigdy nie rozwiąże. Czy to oznacza, że mogą odpowiedzieć na dowolne pytanie? Okazuje się, że nie. I tu wkracza teoria obliczeń - dziedzina, która zajmuje się problemami, które łatwo można zdefiniować, ale których nie można rozwiązać.
 • czwartek 21 października 2021 r. godz. 12:00
  Krzysztof Ciesielski, Matematyka wyborcza
  Przy wyborach do Sejmu, do rady miasta, do sejmiku wojewódzkiego oddane głosy przeliczane są na mandaty - kilka lub kilkanaście w danym okręgu wyborczym. Na jakiej zasadzie wykonywane jest to przeliczenie? Czy ordynacja nazywana proporcjonalną jest naprawdę proporcjonalna? Czy wybory, w których mamy wybrać jednego spośród kilku kandydatów, można organizować tylko na jeden sposób? Na wykładzie podane zostaną odpowiedzi na te i inne pytania, pokazane zostaną rozmaite paradoksy wyborcze, matematyka ukryta za zasadami metod głosowania, a także pewne informacje związane z historią powstawania rozmaitych metod wyborczych.  
 • czwartek 2 grudnia 2021 r. godz. 12:00
  Andrzej Grzesik, Gry (nie)losowe
  Podczas wykładu sprawdziliśmy, czy jest możliwe osiągnięcie dużego zysku w znanych grach losowych. Przeanalizowaliśmy matematycznie możliwe strategie gry, by znaleźć taką, która da zysk niezależnie od losu.

 

2020

 • czwartek 9 stycznia 2020 r. godz. 12-14
  Jerzy Szczepański, Matematyka ubezpieczeń na życie

  Przedstawimy rozwój modeli matematycznych stosowanych do oszacowania składek, które powinna wnosić osoba ubezpieczona, aby po zakończeniu pracy zawodowej mieć środki na utrzymanie do końca życia.
 • czwartek 5 marca 2020 r. godz. 12-14
  Anna Szymusiak, Szansa na sukces
  Rachunek prawdopodobieństwa jest działem matematyki wywodzącym się z analizy gier losowych. Dlatego też na elementarnym poziomie o prawdopodobieństwie można myśleć jako o szansie na zajście jakiegoś zdarzenia. Podczas wykładu postaramy się, analizując przykłady, zrozumieć intuicję stojącą za tym pojęciem oraz przekonać się, gdzie jeszcze - oprócz gier losowych - rachunek prawdopodobieństwa ma obecnie zastosowania.

 

2019

 • czwartek 10 stycznia 2019 r. godz. 12-14
  Halszka Tutaj-Gasińska, Kampania napoleońska i matematyka, czyli o twierdzeniu Ponceleta
  Podczas pobytu w rosyjskiej niewoli w Saratowie w 1812 roku, Jean-Victor Poncelet sformułował i udowodnił słynne twierdzenie o wielokątach i stożkowych. Twierdzenie to w szczególnym przypadku mówi, że jeśli dla dwóch okręgów na płaszczyznie (takich, że jeden leży wewnątrz drugiego) istnieje wielokąt wpisany w jeden z tych okręgów, a opisany na drugim, to takich wielokątów istnieje nieskończenie wiele i mają tę samą liczbę boków. Od prawie dwustu lat twierdzenie to budzi zainteresowanie matematyków i ciągle powstają nowe jego dowody.
 • czwartek 7 marca 2019 r. godz. 12-14
  Jerzy Szczepański, Liczba Pi
  Przedstawimy podstawowe własności liczby π. Wyjaśnimy, dlaczego nie da się skonstruować za pomocą cyrkla i linijki koła o polu jednostkowym, ani okręgu o jednostkowej długości, gdy dany jest odcinek o długości 1. Wskażemy szereg zależności, w których występuje liczba pi. Pokażemy, skąd bierze się związek pięciu podstawowych stałych matematycznych w jednym wzorze: eπi+1=0, uważanym przez wielu za najpiękniejszy wzór w matematyce.
 • czwartek 4 kwietnia 2019 r. godz. 12-14 
  Marcin Kulczycki, Gra w życie
  Automaty komórkowe - matematyczne konstrukcje, których ewolucja do złudzenia przypomina rozwój kolonii mikroorganizmów - powstały pod koniec pierwszej połowy XX wieku w laboratorium w Los Alamos. Przyjrzymy się najbardziej znanym z nich: regule 30 i 110, grze w życie Conwaya, mrówce Langtona i innym.
 • czwartek 9 maja 2019 r. godz. 12-14
  Zdzisław Pogoda, W świecie wielościanów

  W szkole poznajemy niektóre wielościany: ostrosłupy, graniastosłupy, czworościan, sześcian. Rodzina wielościanów jest o wiele bogatsza; są tam obiekty o zadziwiających kształtach i własnościach. Na wykładzie przyjrzymy się wybranym, niezwykłym przedstawicielom rodziny wielościanów i przekonamy się jak mogą być ciekawe i... po prostu ładne.

 • czwartek 10 października 2019 r. godz. 12-14,
  Krzysztof Ciesielski, Matematyka wyborcza,  
  Przy wyborach do Sejmu oddane głosy przeliczane są na mandaty - kilka lub kilkanaście w danym okręgu wyborczym. Na wykładzie zostanie przedstawiony sposób, w jaki to jest robione, oraz związana z tym matematyka. Na przykładach pokazane zostaną możliwe efekty stosowania ordynacji nazywanej "proporcjonalną" oraz związane z nią paradoksy.
 • czwartek 7 listopada 2019 r. godz. 12-14,
  Joanna Orewczyk, Rekurencja w kombinatoryce
  Rozwiązując zadania kombinatoryczne, zazwyczaj staramy się odpowiedzieć na pytanie: na ile sposobów możemy wykonać pewne zadanie. Okazuje się, że nie zawsze jest to proste. Czasami warto pytanie uogólnić, aby w rezultacie rozwiązanie uprościć - możemy wtedy skorzystać z rekurencji.
 • czwartek 5 grudnia 2019 r. godz. 12-14
  Andrzej Czarnecki, Impersystencja

  W przyrodzie zdarzają się czasem problemy bezczelne: pomimo bardzo prostego sformułowania i podstępnie nieskomplikowanych szczególnych przypadków - kategorycznie opierają się próbom rozwiązania. Często przytaczanym przykładem jest hipoteza Collatza, o której Paul Erdős powiedział "matematyka nie jest jeszcze gotowa na takie problemy". Przyjrzymy się kilku innym zagadnieniom, na które być może matematyka powoli zaczyna być gotowa.

 

2018

 • czwartek 11 stycznia 2018 r. godz. 12-14
  Andrzej Czarnecki, Łącznościany
 • czwartek 1 marca 2018 r. godz. 12-14
  Anna Szymusiak, Szansa na sukces
  Rachunek prawdopodobieństwa jest działem matematyki wywodzącym się z analizy gier losowych. Dlatego też na elementarnym poziomie o prawdopodobieństwie można myśleć jako o szansie na zajście jakiegoś zdarzenia. Podczas wykładu postaramy się, analizując przykłady, zrozumieć intuicję stojącą za tym pojęciem oraz przekonać się, gdzie jeszcze - oprócz gier losowych - rachunek prawdopodobieństwa ma obecnie zastosowania.
 • czwartek 5 kwietnia 2018 r. godz. 12-14
  Paweł Borówka, Równania liniowe - łatwe i bardzo przydatne
  Opowiemy o układach równań liniowych i ich zastosowaniach.
 • czwartek 10 maja 2018 r. godz. 12-14
  Sławomir Dinew, Liczby pierwsze

  Liczby pierwsze są podstawowymi cegiełkami, z których zbudowane są liczby  całkowite. Od czasów antycznych matematycy starają się poznać ich  własności. Podczas wykładu poznamy kilka klasycznych wyników dotyczących rozmieszczenia liczb pierwszych oraz najnowsze osiągnięcia z tej dziedziny.
 • czwartek 7 czerwca 2018 r. godz. 10-14
  Konferencja Młodych "Kalejdoskop Matematyczny XII"
 • czwartek 13 września 2018 r. godz. 12-14,
  Krzysztof Ciesielski, Matematyka wyborcza,  
  Przy wyborach do Sejmu oddane głosy przeliczane są na mandaty - kilka lub kilkanaście w danym okręgu wyborczym. Na wykładzie zostanie przedstawiony sposób, w jaki to jest robione, oraz związana z tym matematyka. Na przykładach pokazane zostaną możliwe efekty stosowania ordynacji nazywanej "proporcjonalną" oraz związane z nią paradoksy.
 • czwartek 11 października 2018 r. godz. 12-14,
  Jerzy Szczepański, Czy rozkład normalny jest normalny?
  Przedstawimy trzy rozkłady prawdopodobieństwa: rozkład Bernoullego, rozkład Poissona i rozkład normalny. Postaramy się wyjaśnić, dlaczego rozkład normalny jest często spotykany w modelowaniu matematycznym zjawisk przyrodniczych i dlaczego zasługuje na miano normalny.
 • czwartek 8 listopada 2018 r. godz. 12-14,
  Dariusz Zawisza, Matematyka na giełdzie
 • czwartek 6 grudnia 2018 r. godz. 12-14
  Leszek Pieniążek, Twierdzenie Halla i skojarzenia, czyli jak graf może pomóc w znalezieniu czegoś wartościowego

 

2017

 • czwartek 12 stycznia 2017 r. godz. 12
  Marcin Kulczycki, Automaty komórkowe
  Automaty komórkowe - matematyczne konstrukcje, których ewolucja do złudzenia przypomina rozwój kolonii mikroorganizmów - powstały pod koniec pierwszej połowy XX wieku w labolatorium w Los Alamos. Przyjrzymy się najbardziej znanym z nich: regule 30 i 110, grze w życie Conwaya, mrówce Langtona i innym.
 • czwartek 2 marca 2017 r. godz. 12
  Michał Wojtylak, O modelach matematycznych i nie tylko.
  W czasie wykładu zastanowimy się nad tym, na ile zadania z fizyki oddają rzeczywistość. Prześledzimy miejsca, w których mogą pojawiać się niedokładności, a następnie skoncentrujemy się na jednym z nich - błędzie zaokrągleń. Poznamy również, często nieoczekiwane, dziedziny,  w których matematyka znalazła w ostatnim czasie zastosowanie.
 • czwartek 6 kwietnia 2017 r. godz. 12
  Andrzej Grzesik, Gry (nie)losowe.
  Podczas wykładu sprawdzimy, czy jest możliwe osiągnięcie dużego zysku w znanych grach losowych. Przeanalizujemy matematycznie możliwe strategie gry, by znaleźć taką, która da zysk niezależnie od losu.
 • czwartek 1 czerwca 2017 r. godz. 10-14
  Konferencja Młodych "Kalejdoskop Matematyczny XI"
 • czwartek 7 września 2017 r. godz. 14-16
  Jerzy Szczepański, (Prawie) wszystko o liczbie e
  Opowiemy o liczbie e i jej własnościach. Przedstawimy wybrane twierdzenia z kilku działów matematyki, w których pojawia się ta liczba, i postaramy się wyjaśnić ich rolę w rozwoju matematyki.
 • czwartek 12 października 2017 r. godz. 12-14 
 • Jerzy Szczepański, Do czego służą liczby zespolone?
  Przedstawimy historię odkrycia liczb zespolonych i wyjaśnimy, jak ważną rolę pełnią liczby zespolone w matematyce, fizyce i technice.
 • czwartek 9 listopada 2017 r. godz. 12-14
  Tomasz Kobos, Wycieczka w świat wypukłości: wpisywanie trójkąta w ciało wypukłe
  Znane twierdzenie geometrii płaskiej mówi o tym, że istnieje dokładnie jeden okrąg opisany na danym trójkącie. Co się jednak wydarzy, jeżeli koło zastąpimy innym, bardziej ogólnym obiektem? Będziemy rozważać to zagadnienie dla tzw. ciał wypukłych, które stanowią naturalne uogólnienie koła. Zobaczymy, że wówczas ani istnienie ani jedyność nie są gwarantowane, ale jesteśmy w stanie podać ich elegancką charakteryzację geometryczną.
 • czwartek 7 grudnia 2017 r. godz. 12-14
  Patryk Pagacz, Problemy rekurencyjne
  Podczas wykładu przedstawione zostaną zarówno klasyczne problemy rekurencyjne takie jak "Wieża z Hanoi" oraz "Problem Flawiusza", jak i ich modyfikacje.

2016

 • czwartek 14 stycznia 2016 r. godz. 12
  Zenon Jabłoński, O systemach liczbowych i sposobach ich reprezentowania

  W trakcie wykładu postaramy się odpowiedzieć na pytania czy i jak warto zapisywać i reprezentować liczby, a także czy coś pożytecznego czasami z tego wynika.
 • czwartek 3 marca 2016 r. godz. 12
  Józef Piórek, O geometrii okręgów

  Opowiemy o inwersji i jej własnościach, o okręgach Apoloniusza oraz o pękach okręgów.
 • czwartek 7 kwietnia 2016 r. godz. 12
  Robert Wolak, Geometria na ścianach Alhambry

  Matematyka zawdzięcza wiele uczonym perskim, arabskim, żydowskim i chrześcijańskim piszącym w języku arabskim w okresie od VIII do XIV wieku. Nasza wiedza o ich osiągnięciach jest w dalszym ciągu bardzo fragmentaryczna. Nie tylko traktaty naukowe świadczą o  wspaniałych odkryciach naukowych lecz także zabytki i ich dekoracje mówią o niezwykłej praktycznej znajomości matematyki wśród artystów i rzemieślników z krajów islamu, od Persji do Andaluzji.
 • czwartek 2 czerwca 2016 r. godz. 10
  Konferencja Młodych "Kalejdoskop Matematyczny X" (program pdf)
 • czwartek 13 października 2016 r. godz. 12
  Jerzy Szczepański, O rewolucjach w matematyce
  Twierdzenia matematyki są wieczne: udowodnione przed wiekami są stale aktualne i pozostaną prawdziwe w przyszłości. Jednak warsztat pracy matematyków ulega ciągłym zmianom. Wiele z tych zmian można śmiało określić mianem rewolucji. Prześledzimy kilka rewolucji i ich konsekwencje. Rozpoczniemy od odkrycia sprzed 27 wieków, że nie wszystkie liczby są wymierne, a zakończymy na twierdzeniu o niezupełności z roku 1931. Postaramy się zauważyć, że "nie dokonuje odkrycia, kto nie bada niemożliwości" (Albert Einstein).
 • czwartek 3 listopada 2016 r. godz. 12
  Zdzisław Pogoda, Nobel i topologia
  W 2016 roku przyznano nagrodę Nobla z fizyki „za teoretyczne badania nad topologicznymi przejściami fazowymi i topologicznymi fazami materii, co umożliwiło rozwój badań nad różnymi egzotycznymi stanami materii”. Media zaczęły się zastanawiać, co oznacza termin „topologiczne”. Na wykładzie, nawiązując do przyznanej nagrody Nobla, przybliżymy, czym zajmuje się topologia, jeden z najważniejszych działów matematyki, gdzie rozważa się między innymi naprawdę fantazyjne kształty.
 • czwartek 1 grudnia 2016 r. godz. 12
  Krzysztof Ciesielski, Sto lat temu na Plantach
  W październiku 2016 na krakowskich Plantach stanęła ławka z figurami dwóch młodych mężczyzn, żywo o czymś rozmawiających. O czym rozmawiali?  Kim byli? Czemu potem stali się sławni? Jakie mieli osiągnięcia? Dlaczego  przypadkowe spotkanie sto lat temu okazało się tak ważne dla światowej matematyki i dla polskiej nauki? Będzie też mowa o tym, jak doszło do postawienia tej ławki.

2015

 • czwartek 8 stycznia 2015 r. godz. 12
  Paweł Zapałowski, Problem Józefa Flawiusza
  Podczas wykładu przedstawiliśmy kilka klasycznych problemów rozwiązywanych za pomocą rekurencji, w tym wariant słynnego problemu Józefa Flawiusza.
 • czwartek 5 marca 2015 r. godz. 12
  Karol Gryszka, W krainie nieskończoności
  Znany nam świat liczb jest bardzo bogaty. Mamy liczby naturalne, całkowite, wymierne, rzeczywiste, a niektórzy znają jeszcze zespolone. Wszystkie te zbiory liczbowe dzielą wspólną cechę - mają nieskończenie wiele elementów. Czy to oznacza, że te zbiory mają tyle samo elementów? Na te oraz wiele innych pytań staraliśmy się odpowiedzieć w trakcie wykładu.
 • czwartek 16 kwietnia 2015 r. godz. 10
  Dzień Delty

  W tym dniu zorganizowanych będzie więcej wykładów; wygłoszą je - gościnnie - redaktorzy  wydawanego przez Uniwersytet Warszawski popularnonaukowego miesięcznika matematyczno-fizyczno-informatyczno-astronomicznego "Delta". Obok wykładów, planowane są inne atrakcje.
  Odbędą się trzy wykłady dotyczące matematyki oraz dwa wykłady na temat fizyki. Grupa zgłaszająca swój udział w wykładzie matematycznym może zgłosić także udział w następującym bezpośrednio po nim wykładzie fizycznym. Prosimy o zgłoszenia na konkretne wykłady (z podaniem, które); albo na jeden wykład (matematyka) albo dwa (matematyka i fizyka). Zgłoszenia na wykłady w Dniu Delty przyjmuje Dr Krzysztof Ciesielski (email: Krzysztof.Ciesielski@im.uj.edu.pl).
  Program spotkania:
  Matematyka
  10:00 - 11:00, Marek Kordos (redaktor naczelny "Delty"), O wielościanach
  11:30 - 12:30, Wojciech Czerwiński, Jak wykryć oszustwa podatkowe - rzecz o prawdopodobieństwie
  13:00 - 14:00, Kamila Łyczek, Oswajanie 4D
  Fizyka
  11:30 - 12:30, Szymon Charzyński, Podróże w czasie i przestrzeni
  13:00 - 14:00, Szymon Charzyński, Czym różni się komputer kwantowy od klasycznego?
 • czwartek 28 maja 2015 r. godz. 10-14 Konferencja Młodych: Kalejdoskop Matematyczny IX (program spotkania - pdf)
 • czwartek 15 października 2015 r. godz. 12
  Jerzy Szczepański, Zdarzenia ekstremalne i ich prognozowanie
  W czasie spotkania opowiemy dlaczego bardzo trudno jest prognozować zdarzenia ekstremalne, z którymi spotykamy się w naturze rzadko (takie jak wysokie fale powodziowe, silne trzęsienia ziemi, wysokie temperatury w lecie, czy skrajnie niskie temperatury w zimie). Katastrofalne skutki tych zdarzeń, które usuwa się latami, zmuszają nas do weryfikowania istniejących modeli matematycznych i do poszukiwania nowych metod prognozowania.
 • czwartek 5 listopada 2015 r. godz. 12
  Zdzisław Pogoda, Matematyk o kształcie Wszechświata
  Ludzie od najdawniejszych czasów chcieli poznać kształt otaczającej rzeczywistości. Przełomowy w naszych poglądach na kształt Wszechświata był wiek XX, gdy pojawiła się ogólna teoria względności. Zaczęto konstruować różne modele Wszechświata. Czy matematycy potrafią dostarczyć odpowiednich modeli? Czy mamy szansę na poznanie kiedyś w pełni, jaki jest kształt Wszechświata? Co sądzą o tym matematycy?
 • czwartek 3 grudnia 2015 r. godz. 12
  Karol Gryszka, Jak ustawić płot na łące?
  Przyjrzymy się wybranym problemom matematycznym, których zaletą jest to, że są bardzo proste do sformułowania. Zobaczymy, że posiadają one często niebanalne rozwiązania lub rozwiązanie danego problemu nie jest jeszcze znane.

2014

 • czwartek 9 stycznia 2014 r. godz. 12
  Leszek Pieniążek, O szukaniu drogi do celu oraz dobrej partii (nie politycznej)
  Przedstawimy klasyczne twierdzenia teorii grafów: o istnieniu drogi Eulera oraz twierdzenia Halla o skojarzeniach. Podamy ich dowody będące równocześnie efektywnym opisem, jak rozwiązywać problemy opisane przez te twierdzenia.
 • czwartek 6 marca 2014 r. godz. 12
  Krzysztof Ciesielski, Matematyka na szachownicy (i nie tylko)
  Jedną z najważniejszych rzeczy w matematyce jest rozwiązywanie problemów. Istnieją zadania sformułowane całkiem elementarnie, a wcale nie banalne... Mowa będzie o kilku takich zadaniach (przede wszystkim związanych z szachownicą) i ich rozwiązaniach. Na przykładzie niektórych z przedstawionych rozwiązań zostaną zobrazowane pewne metody wyższej matematyki. Do zrozumienia wykładu nie będzie potrzebna znajomość zasad gry w szachy; nie trzeba nawet wcześniej wiedzieć, jak wygląda szachownica, bo to zostanie na wykładzie przypomniane.
 • czwartek 3 kwietnia 2014 r. godz. 12
  Marta Kosek, Małe co nieco o niektórych fraktalach
  Pojawią się na tym wykładzie między innymi zbiór Cantora, krzywa Kocha, trójkąt i dywan Sierpińskiego, diabelskie schody oraz 'uszczelka' Apolloniusza. Padnie pytanie, czy rysując linię bez odrywania ręki (i nie przechodzšc przez żaden punkt dwa razy) można wypełnić kwadrat. Zasygnalizowany zostanie pewien niecałkowity (a często także niewymierny) aspekt, który można potraktować jako jedno ze źródeł nazwy fraktale.
 • czwartek 8 maja 2014 r. godz. 12
  Krzysztof Ciesielski, On some nonstandard mathematical problems
  In the lecture there were presented several mathematical problems. All of them concern very elementary mathematics, all of them have short and elementary solutions but in many cases it is not so easy to find a solution. The lecture was delivered in English.
 • czwartek 29 maja 2014 r. godz. 10
  Konferencja Młodych: Kalejdoskop Matematyczny VIII
 • czwartek 9 pażdziernika 2014 r. godz. 12
  Jakub Byszewski, O konstrukcjach geometrycznych, teorii Galois i nie tylko
 • czwartek 6 listopada 2014 r. godz. 12
  Dominik Kwietniak, Powrót Poincarego
  W roku 1889 rozstrzygnięto konkurs matematyczny zorganizowany z okazji urodzin króla Szwecji i Norwegii Oskara II. Wygrała praca nadesłana przez Henri Poincarégo. Dzieło to przeszło do historii i zapewniło Poincarému miejsce w jednym szeregu z Euklidesem i Newtonem. Trochę mniej znane sš zakulisowe perypetie związane z tym konkursem. W czasie wykładu opowiemy zarówno o zawartości zwycięskiej pracy jak i o ludzkich słabostkach matematyków. Opowiemy także dlaczego kostka cukru rozpuszczona w szklance herbaty musi kiedyś pojawić się w tej szklance ponownie.
 • czwartek 4 grudnia  2014 r. godz. 12
  Dr Marcin Dumnicki, Do czego krasnoludkom teoria kodowania?
  Pewna zagadka, którą muszą rozwiązać krasnoludki okazuje się być nadzwyczaj trudna, ale z pomocą przychodzi teoria kodowania. Pokażemy, jak w zaskakujący sposób pomóc krasnoludkom i wyjaśnimy, dlaczego 7 krasnoludków to optymalna ich liczba.

   

2013

 • czwartek 10 stycznia 2013 r. godz. 12
  Edward Tutaj,
  Profesor Tadeusz Ważewski - matematyk galicyjski
 • czwartek 7 marca 2013 r. godz. 12
  Anna Pelczar-Barwacz,
  Fakty z życia sfery,
  W każdym momencie na kuli ziemskiej są dwa punkty leżące naprzeciw siebie, w których jest identyczna temperatura i ciśnienie. Dlaczego tak jest? Przyjrzymy się twierdzeniu o sferze, które zapewnia takie fanaberie klimatyczne Ziemi, oraz innym własnościom sfery, wykorzystującym pojęcie ciągłości funkcji.
 • czwartek 4 kwietnia 2013 r. godz. 12
  Krzysztof Ciesielski,
  Pi, pi, pi, pi, pi,... czyli o pewnej niebanalnej liczbie
  Wykład był poświęcony liczbie pi. Większą część zajął jej "wizerunek" na przestrzeni wieków - od czasów, kiedy pojawiła się ona w matematyce, poprzez nowe odkrycia w kolejnych wiekach. Wydaje się co prawda, że o tej liczbie wiemy bardzo dużo - jednak czy na wszystkie pytania potrafimy od razu odpowiedzieć? Na przykład: czy to jest oczywiste, że w wyniku podzielenia obwodu okręgu przez średnicę otrzymamy tę samą liczbę, co w wyniku podzielenia pola koła przez kwadrat promienia? Który uczony tak cenił swoje badania związane z kulą i walcem, że zażyczył sobie, by na jego grobie postawiono te bryły? Jakimi metodami i jak dokładnie przybliżano pi? Czy naprawdę "Dzień liczby pi" należy obchodzić 14 marca? Okazuje  się też, że na pewne pytania matematycy do dziś nie znają odpowiedzi.
 • czwartek 3 października 2013 r. godz. 12
  Jerzy Szczepański, O statystyce matematycznej
  Opowiedzieliśmy o metodach statystyki matematycznej i ich zastosowaniach w naukach przyrodniczych, demografii, ekonomii. Pokazaliśmy jak za pomocą narzędzi statystyki można odkryć nieznane zależności a także odrzucać hipotezy, które są mało prawdopodobne. Wskazaliśmy także przykłady stanowiące przestrogę przed manipulacjami wyrażonymi za pomocą języka statystyki.
 • czwartek 7 listopada 2013 r. godz. 12
  Dariusz Zawisza, Matematyka kredytowa
  Referat poświęcony został elementom matematyki finansowej. Przedstawiliśmy zastosowanie ciągów geometrycznych i wielomianów w rachunku bankowym ze zwróceniem szczególnej uwagi na kredyty.
 • czwartek 5 grudnia 2013 r. godz. 12
  Piotr Kościelniak, Czy liczba 3 może być największa?

  W trakcie wykładu opowiedzieliśmy o pewnej bardzo zaskakującej własności liczby 3. Okaże się, że ma to związek z własnościami, które można nazwać chaosem. Przy okazji dowiedzieliśmy się co to jest układ dynamiczny, punkt stały,  okresowy, czy stabilny.

2012

 • czwartek 6 grudnia 2012 r. godz. 12
  prof. Jerzy Ombach
  Współistnienie i rywalizacja gatunków
  Zostanły zademonstrowane modele obrazujące rozwój populacji. Przedyskutowane zostały problemy współistnienia i konkurencji dwóch gatunków.
 • czwartek 8 listopada 2012 r. godz. 12
  dr Zdzisław Pogoda
  Wielkie Twierdzenie Fermata i jego znaczenie
  Wielkie Twierdzenie Fermata choć nazywane twierdzeniem przez ponad 300 lat było hipotezą, z którą zmagali się najwięksi. Dlaczego tak bardzo chciano udowodnić WTF? Czy jego dowód rozstrzygnąłby jakieœ ważne problemy? Którzy matematycy zmagali się z problemem? Komu w końcu udało się pokonać hipotezę? Na wykładzie przedstawiono odpowiedzi na te pytania oraz historię narodzin samej hipotezy.
 • czwartek 4 pażdziernika 2012 r. godz. 12
  mgr Ada Pałka
  Między matematyką a sztuką - anamorfoza
  Anamorfoza jest celową deformacją obrazu. Wymaga od obserwatora zastosowania specjalnych urządzeń lub odpowiedniego punktu obserwacji do prawidłowego odczytania, czy odtworzenia dzieła. Na wykładzie zostaną przedstawione metody konstruowania takich obrazów a także liczne przykłady pokazujące ich zastosowanie.
 • Małopolska Noc Naukowców 2012 na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ piątek 28 września 2012 r.
 • czwartek 31 maja 2012 r. godz. 12
  Konferencja Młodych - Kalejdoskop Matematyczny VI
  (program spotkania - pdf)
 • czwartek 10 maja 2012 r. godz. 12
  prof. Edward Tutaj
  Uwagi o rozwiązywaniu zadań matematycznych
  Gimnazjalista, a póżniej licealista, gdy ćwiczy przed egzaminem, staje często przed dylematem: "co lepiej: rozwiązać 10 zadań tym samym sposobem, czy jedno zadania dziesięcioma sposobami." Autor prelekcji promował tę drugą możliwość, ilustrując wywody kilkoma przykładami.
 • czwartek 12 kwietnia 2012 r. godz. 12
  dr Krzysztof Ciesielski
  Matematyka wyborcza
  Przy wyborach do Sejmu oddane głosy przeliczane są na mandaty - kilka lub kilkanaście w danym okręgu wyborczym. Na wykładzie zostanie przedstawiony sposób, w jaki to jest robione, oraz związana z tym matematyka. Na przykładach pokazane będš możliwe efekty stosowania ordynacji nazywanej "proporcjonalną" oraz związane z nią paradoksy.
 • czwartek 1 marca 2012 r. godz. 12
  dr Jerzy Szczepański
  Sprawiedliwy podział
  Czy sprawiedliwy podział to podział na równe części? Jak podzielić sprawiedliwie zyski, a także starty, gdy się pojawią? Czy da się rozdzielić przedmioty niepodzielne pomiędzy kilka osób tak, aby żadna nie czuła się pokrzywdzona? Czy możliwy jest taki podział, przy którym każda osoba otrzyma więcej niż się spodziwała otrzymać? Na te i inne pytania odpowiadaliśmy w trakcie spotkania.
 • czwartek 12 stycznia 2012 r. godz. 12
  dr hab. Rafał Czyż
  Liczby nadrzeczywiste
  Wykład obejmował zagadnienia związane z różnego typu liczbami, począwszy od tych najbardziej znanych, liczb naturalnych, poprzez liczby całkowite, wymierne i rzeczywiste, skończywszy na mniej znanych (lub w ogóle nieznanych) liczbach nadrzeczywistych. W pierwszej części wykładu przedstawione zostały konstrukcje liczb całkowitych, wymiernych i rzeczywistych. Druga część odpowiadała na pytania: w jaki sposób obserwacje gry Go doprowadziły do zdefiniowania nowej, szerszej klasy liczb, liczb nadrzeczywistych, oraz jaki jest związek tych liczb z teorią gier.

2011

 
 • czwartek 1 grudnia 2011 r. godz. 12
  prof. Marek Jarnicki
  Geometria koła
  Treścią wykładu było przedstawienie różnych aspektów geometrii nieeuklidesowej na przykładzie geometrii hiperbolicznej koła jednostkowego na płaszczyżnie (model Kleina). Językiem opisu były liczby zespolone, których podstawowe własności zostały omówione na początku wykładu.
  Zdjęcia
 • czwartek 3 listopada 2011 r. godz. 12
  dr Marcin Mazur
  Z życia mrówek
  Obserwacje przyrodnicze pokazują, iż jeżeli z mrowiska do żródła pożywienia prowadzą dwie drogi - jedna dłuższa, druga krótsza - to po pewnym czasie większość mrówek będzie korzystać z tej krótszej. Jak one to robią i czy można w ten podobny sposób rozwiązywać trudne problemy optymalizacyjne (jakie)? Odpowiedzi udzieliliśmy w trakcie wykładu.
 • czwartek 6 pażdziernika 2011 r. godz. 12
  prof. Grzegorz Lewicki
  O różnych sposobach mierzenia odległości
  Tradycyjnie odległość między dwoma punktami na płaszczyżnie mierzy się jako długość odcinka łaczacego te punkty. Okazuje się, że taki sposób pomiaru odleglości nie jest użyteczny w wielu sytuacjach (np. dojazd samochodem w mieście z punktu A do punktu B). Podczas wykładu przedstawiliśmy inne sposoby mierzenia odległości między punktami.
  Zdjęcia
 • czwartek 2 czerwca 2011 r. godz. 10-14
  V Konferencja Młodych Kalejdoskop Matematyczny
  program konferencji: pdf
 • czwartek 14 kwietnia 2011 r. godz. 12
  dr Krzysztof Ciesielski
  Matematyka wyborcza
  (powtórzenie wykładu z dnia 7 kwietnia 2011 r.)
  Jak przeliczane są głosy wyborców, oddane na kandydatów do Sejmu? Jak obsadzane są mandaty? Jak skomplikowana (a może jak prosta) matematyka jest za tym ukryta? Czy ordynacja nazywana proporcjonalną jest naprawdę proporcjonalna? Czy mogą się tu pojawić jakieś paradoksy? Jakie?
 • czwartek 7 kwietnia 2011 r. godz. 12
  dr Krzysztof Ciesielski
  Matematyka wyborcza
  Jak przeliczane są głosy wyborców, oddane na kandydatów do Sejmu? Jak obsadzane są mandaty? Jak skomplikowana (a może jak prosta) matematyka jest za tym ukryta? Czy ordynacja nazywana proporcjonalną jest naprawdę proporcjonalna? Czy mogą się tu pojawić jakieś paradoksy? Jakie?
 • czwartek 3 marca 2011 r. godz. 12
  dr Witold Jarnicki
  Kostki i monety
  Mając sprawiedliwą monetę, wystarczy skończona liczba rzutów (konkretnie: dwa), żeby modelować rzut czworościenną kostką. A co można powiedzieć, jeśli kostka ma sześć ścian? Czy wystarczy jedna (być może niesprawiedliwa) moneta, a może potrzebne są dwie, lub jeszcze więcej? W ogólnym przypadku n-ściennej kostki, rozwiązanie tego pozornie prostego zadania jest interesującym połączeniem kombinatoryki i analizy.
 • czwartek 13 stycznia 2011 r. godz. 12
  prof. Marek Kordos
  O Matematyku, rycerzu Gwiazdy Pitagorejskiej (czyli mitologia matematyki)
  Matematyka, jak każde wielkie przedsięwzięcie ludzkości, ma swoją mitologię, choć nie wszyscy zadali sobie trud, by ją wyodrębnić z chaosu myśli, jakie nam się kłębią w głowie. Odczyt prezentuje, wyrażając się staroświecko, tentamen mythologiae mathematicae.

2010

 
 • czwartek 2 grudnia 2010 r. godz. 12:15
  prof. Mirosław Baran
  Przedstawienie liczb i funkcji za pomocą ułamków łańcuchowych
  • największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność;
  • algorytm Euklidesa (twierdzenie Lamégo, ciąg Fibonacciego, złota liczba);
  • przedstawienie liczb wymiernych za pomocš ułamków łańcuchowych;
  • przedstawienie niewymierności kwadratowych za pomocą ułamków łańcuchowych nieskończonych - zastosowanie do równania Pella;
  • przedstawienie innych liczb niewymiernych za pomocą ułamków łańcuchowych;
  • przykłady funkcji, które można prosto wyrazić za pomocą ułamków łańcuchowych (tg x, tgh x, arctg x, ex, ln(1+x));
  • wzory Ramanujana.
 • czwartek 4 listopada 2010 r. godz. 12
  prof. Włodzimierz Zwonek
  O liczbach zespolonych
  Kolejne etapy uogólnienia pojęcia liczby w dziejach ludzkości związane były z liczbami naturalnymi, następnie całkowitymi, wymiernymi i rzeczywistymi i w końcu z liczbami zespolonymi. Na wykładzie przedstawiona zostanie historia odkrycia liczb zespolonych, omówione zostaną podstawowe ich własności oraz ich wyższość nad liczbami rzeczywistymi. Zostaną również zaprezentowane pewne ich zastosowania.
 • czwartek 7 października 2010 r. godz. 12:15
  dr hab. Edward Tutaj, prof. UJ
  Wybrane twierdzenia o liczbach pierwszych
  Historia podboju przestrzeni liczb pierwszych to jedna z najbardziej pasjonujących opowieści o rozwoju idei matematycznych. Wykład zawierał omawienie niektórych karty tej historii od czasów najdawniejszych do współczesnych.
 • czwartek 10 czerwca 2010 r. o godz. 11:00
 • czwartek 13 maja 2010 r. o godz. 12:15
  prof. Marian Mrozek
  Między matematyką a informatyką: komputerowo wspierane dowody twierdzeń
  Ostatnio coraz częściej zdarza się, że znane matematyczne problemy, których wcześniej nie udało się rozwiązać metodami klasycznej matematyki, zostają pokonane przy istotnym wsparciu komputera. W wykładzie przedstawimy przykłady takich problemów i postaramy się wyjaśnić dlaczego komputery okazały się pomocne w ich rozwiązaniu.
 • czwartek 15 kwietnia 2010 r. o godz. 12:15
  dr Krzysztof Ciesielski
  Matematyka wyborcza
  Jak przeliczane są głosy wyborców, oddane na kandydatów do Sejmu? Jak obsadzane są mandaty? Jak skomplikowana (a może jak prosta) matematyka jest za tym ukryta? Czy ordynacja nazywana proporcjonalną jest naprawdę proporcjonalna? Czy mogą się tu pojawić jakieś paradoksy? Jakie?
 • czwartek 4 marca 2010 r. o godz. 12:15
  dr hab. Halszka Tutaj-Gasińska
  Kampania napoleońska i matematyka, czyli o twierdzeniu Ponceleta
  Podczas pobytu w rosyjskiej niewoli w Saratowie w 1812 roku, Jean-Victor Poncelet sformułował i udowodnił słynne twierdzenie o wielokątach i stożkowych. Twierdzenie to w szczególnym przypadku mówi, że je?li dla dwóch okręgów na płaszczyznie (takich, że jeden leży wewnątrz drugiego) istnieje wielokąt wpisany w jeden z tych okręgów, a opisany na drugim, to takich wielokątów istnieje nieskończenie wiele i mają tę samą liczbę boków. Od prawie dwustu lat twierdzenie to budzi zainteresowanie matematyków i ciągle powstają nowe jego dowody.
 • czwartek 14 stycznia 2010 r.
  prof. Sławomir Cynk
  Kwadratura koła, trysekcja kąta i podwojenie sześcianu - dlaczego nie da się ich wykonać?
  Trzy słynne problemy starożytnej matematyki greckiej dotyczyły wykonania za pomocą cyrkla i linijki konstrukcji wymienionych w tytule. Od roku 1837 wiemy, że konstrukcje te nie są wykonalne. Staraliśmy się opowiedzieć o tym, jak można udowodnić, że czegoś nie da się zrobić. W jaki sposób problem geometryczny rozwiązuje się za pomocą algebry. Co konstrukcje za pomocą cyrkla i linijki mają coś wspólnego z rozwiązywaniem równań wielomianowych. A także o trzech matematykach, którzy swych wielkich odkryć dokonali w wieku lat 21, 22 i 23.

2009

 
 • czwartek 3 grudnia 2009 r. o godz. 12:15
  dr hab. Piotr Kobak
  Ile kosztuje wykres funkcji?
  Opcja to instrument finansowy, który wypłaca gotówkę według pewnego wzoru. To oznacza, że kupując opcję kupujemy funkcję. Funkcja ta może być dość prosta (dla podstawowych typów opcji, którymi obraca się na giełdzie) i bardzo skomplikowana (tworzona na zamówienie przez banki inwestycyjne). Jak wykorzystać narzędzia matematyki finansowej, by wyliczyć wartość opcji? Do czego przyda się metoda Monte Carlo? W jaki sposób można z opcji giełdowych konstruować strategie inwestycyjne? To niektóre z pytań, na jakie staraliśmy się odpowiedzieć na tym wykładzie.
 • czwartek 5 listopada 2009 r. o godz. 12:15
  dr Adam Janik
  Czym zajmuje się aktuariusz?
  W rankingu najlepszych zawodów wg CareerCast aktuariusz znajduje się na drugiej pozycji (tuż po zawodzie matematyka)
 • czwartek 15 pażdziernika 2009 r.
  dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. UJ
  Euromatematyka, czyli jak wybieraliśmy posłów do Parlamentu Europejskiego?
  W dniu 7 czerwca 2009 odbyły się kolejne wybory do Europarlamentu, który liczy obecnie 736 posłów, w tym 50 reprezentantów Polski (6,79%). Dlaczego tylko tylu, skoro ludność naszego kraju stanowi 7,74% ogółu ludności Unii Europejskiej? Jak to się stało, że Platformie Obywatelskiej, która zdobyła 44,43% głosów przypadła aż połowa mandatów? Czemu Konstanty Miodowicz, który otrzymując 49 802 głosów miał trzeci wynik spośród kandydatów PO w okręgu Kraków, nie dostał się do Europarlamentu - natomiast do Brukseli regularnie podróżować będzie Czesław Siekierski z PSL-u, który w tym samym okręgu uzyskał poparcie jedynie 33 559 obywateli, i to pomimo, że PO zdobyła tam przeszło pięć razy więcej głosów niż PSL? Dlaczego 377 310 głosujących w okręgu Bydgoszcz będzie reprezentowanych w Parlamencie Europejskim przez 3 eurodeputowanych, zaś 417 483 wyborców w okręgu Olsztyn - tylko przez 2?
 • czwartek 4 czerwca 2009 r.
  dr hab. Antoni Leon Dawidowicz
  Od konkretu przez abstrakcję do konkretu.
  W wykładzie pokazano na przykładzie liczb zespolonych, że abstrakcyjny twór matematyczny może być narzędziem do rozwiązania konkretnego zadania. W szczególności, gdy chcemy rozwiązać równanie algebraiczne w liczbach rzeczywistych musimy "przejść" przez liczby zespolone.
 • czwartek 21 maja 2009 r.
  dr Dominik Kwietniak
  Google z matematycznego punktu widzenia.
  Z punktu widzenia internauty wyszukiwarka Google to taka czarna skrzynka, do której wpisujemy słowa kluczowe a w zamian dostajemy adresy stron internetowych. W czasie wykładu zajrzeliśmy do tej skrzynki, aby zobaczyć jeden z najbardziej spektakularnych przykładów zastosowania matematyki.
 • czwartek 7 maja 2009 r.
  prof. Andrzej Pelczar
  O kłopotach z nieskończonością.
  Wykład przedstawia trudności związane z pojęciem nieskończoności na przykładzie takich zagadnień jak
  - zbiory skończone i nieskończone
  - zbiory równoliczne
  - ciągi
  - sumowanie nieskończonej liczby liczb
  - szeregi - pojęcie, którego nie znał Zenon z Elei i dlatego miał trudności z Achillesem i żółwiem
  - samochodowo-cyklistyczna wersja problemu Zenona z Elei
  - niesprawiedliwy ale racjonalny podział tortu.
 • czwartki 2 i 16 kwietnia 2009 r.
  dr Zdzisław Pogoda
  Dlaczego matematyka?
  Nawiązując do książki I.Stewarta "Listy do młodego matematyka", wykładowca odpowiedział na pytanie, dlaczego matematyka jest ważna i warto ją studiować. Wykład ilustrowany był pewnymi przykładami z matematyki, jej zastosowań i historii.
 • czwartki 5 i 12 marca 2009 r.
  prof. Edward Tutaj
  Nierówność izoperymetryczna.
  Nierówność izoperymetryczna dotyczy związku między polem figury a jej obwodem. W szczególności wynika z niej, że spośród wszystkich figur o danym obwodzie największe pole ma koło. Wykład przedstawia liczącą wiele lat historię tego problemu oraz kilka dowodów tytułowej nierówności izoperymetrycznej.
Odpowiedzialni:
treść:
Jerzy Szczepański
kod:
edytor:
aktualizacja:
So, 18 maj 2024 12:00:36 +0000