Studia magisterskie

Kandydat na studia magisterskie z matematyki (drugi stopień studiów) wybiera jedną (lub więcej) z pięciu specjalności kierunku matematyka:

Matematyka finansowa

Oprócz pogłębionego przygotowania matematycznego zapewnia wiedzę w zakresie zastosowań matematyki w ekonomii i finansach, opracowywnia danych, modelowania zjawisk ekonomicznych i finansowych, oceny projektów inwestycyjnych.

Strona specjalności

Matematyka nauczycielska

Merytorycznie, dydaktycznie i psychologicznie przygotowuje do nauczania matematyki w szkole, na wszystkich poziomach kształcenia i przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych.

Strona specjalności

Matematyka stosowana

Zapewnia szeroką wiedzę matematyczną uzupełnioną o podstawową wiedzę w zakresie informatyki i nauk przyrodniczych, przygotowuje do podejmowania współpracy interdyscyplinarnej, do tworzenia modeli matematycznych zjawisk przyrodniczych i technicznych oraz ich symulacji komputerowych, do statystycznego przetwarzania danych, optymalizacji procesów przemysłowych i przygotowywania testów dla nowych technologii.

Strona specjalności

Matematyka teoretyczna

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich i prowadzenia samodzielnych badań naukowych; studia odbywają się według indywidualnego programu pod opieką pracownika naukowego.

Strona specjalności

Uczenie maszynowe

Zapewnia szeroką wiedzę matematyczną, uzupełnioną o podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem oraz matematyczną interpretacją algorytmów uczenia maszynowego, a także umiejętność ich implementacji, walidacji oraz testowaniam, oraz przygotowuje do współpracy interdyscyplinarnej z informatykami oraz do podjęcia pracy w sektorze IT.

Strona specjalności

 


We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 19
tel.: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81
fax.: (+48 12) 663 14 34
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
strona www: https://rekrutacja.uj.edu.pl/kontakt
Godziny dyżurów: poniedziałek – piątek, 08:00 – 16:00.

 

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Wt, 26 mar 2024 00:25:56 +0000