Uczenie Maszynowe

Studia trwają 4 semestry. Warunkiem koniecznym ukończenia studiów jest odbycie co  najmniej 1000 godzin zajęć i uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS.

Cele kształcenia

Absolwent studiów matematycznych II stopnia i jednolitych studiów magisterskich ma wszechstronną i pogłębioną wiedzę matematyczną, pozwalającą na podjęcie pracy na różnych stanowiskach wykorzystujących narzędzia matematyczne w sektorze informatycznym, finansowym, handlowym lub produkcyjnym, bądź wykonywanie zawodu nauczyciela szkolnego lub akademickiego, a także  kontynuowanie studiów na studiach doktoranckich.

Sylwetka absolwenta

  • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, konstruowania rozumowań  i testowania hipotez matematycznych,
  • potrafi samodzielnie zdobywać nową wiedzę i umiejętności,
  • posiada umiejętność abstrakcyjnego myślenia, przekazywania i wyjaśniania treści matematycznych,
  • potrafi budować i wykorzystywać modele matematyczne w rozwiązywaniu problemów praktycznych,
  • posługuje się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi,
  • jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Kwalifikacje absolwenta specjalności

Absolwent posiada szeroką wiedzę matematyczną, uzupełnioną o podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem oraz matematyczną interpretacją algorytmów uczenia maszynowego, a także nabywa umiejętność ich implementacji, walidacji oraz testowania; jest przygotowany do współpracy interdyscyplinarnej z informatykami oraz do podjęcia pracy w sektorze IT; posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie współpracy naukowej przy realizacji projektów badawczych z zakresu uczenia maszynowego, a także kontynuację nauki w szkole doktorskiej (w ramach programu Informatyka lub Informatyka techniczna).
Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Wt, 05 lip 2022 09:57:35 +0000