Matematyka teoretyczna

Studia trwają 4 semestry.  Warunkiem koniecznym ukończenia studiów jest odbycie co  najmniej 1000 godzin zajęć i uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS.

Cele kształcenia

Absolwent studiów  matematycznych II stopnia i jednolitych studiów magisterskich ma wszechstronną i pogłębioną wiedzę matematyczną, pozwalającą na podjęcie pracy na różnych stanowiskach wykorzystujących narzędzia matematyczne w sektorze informatycznym, finansowym,  handlowym lub produkcyjnym,  bądź wykonywanie zawodu nauczyciela szkolnego lub akademickiego, a także  kontynuowanie studiów na studiach doktoranckich.

Sylwetka absolwenta

  • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań, konstruowania rozumowań  i testowania hipotez matematycznych,
  • potrafi samodzielnie zdobywać nową wiedzę i umiejętności,
  • posiada umiejętność abstrakcyjnego myślenia, przekazywania i wyjaśniania treści matematycznych,
  • potrafi budować i wykorzystywać modele matematyczne w rozwiązywaniu problemów praktycznych,
  • posługuje się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi,
  • jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Kwalifikacje absolwenta specjalności

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich i prowadzenia samodzielnych badań naukowych; studia odbywają się według indywidualnego programu pod opieką pracownika naukowego.
 

Przedmioty

Rekrutacja 2020/21

Ramowy plan studiów obejmuje 1179 godzin zajęć, za które można otrzymać 135 punktów ECTS. Plan studiów przewiduje wybór 7 przedmiotów w wymiarze 60 godzin (6 punktów ECTS) spośród przedmiotów umieszczonych w tabeli M. Łączna liczba godzin do wyboru wynosi 420 i odpowiada im 42 punkty ECTS. Tabela M  przedmiotów pozostających w ofercie Wydziału Matematyki i Informatyki jest uaktualniana w cyklu rocznym.

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku matematyka od rekrutacji 2020/21 (w formacie pdf) - zob. załącznik nr 93 do Uchwały Senatu UJ nr 58/VI/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Rekrutacja 2019/20

Ramowy plan studiów obejmuje 1179 godzin zajęć, za które można otrzymać 135 punktów ECTS. Plan studiów przewiduje wybór 7 przedmiotów w wymiarze 60 godzin (6 punktów ECTS) spośród przedmiotów umieszczonych w tabeli M. Łączna liczba godzin do wyboru wynosi 420 i odpowiada im 42 punkty ECTS. Tabela M  przedmiotów pozostających w ofercie Wydziału Matematyki i Informatyki jest uaktualniana w cyklu semestralnym.

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku matematyka od rekrutacji 2019/20 (w formacie pdf) - zob. załącznik nr 132 do Uchwały Senatu UJ nr 50/VI/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Rekrutacja 2018/19

Ramowy plan studiów obejmuje 1179 godzin zajęć, za które można otrzymać 135 punktów ECTS. Plan studiów przewiduje wybór 7 przedmiotów w wymiarze 60 godzin (6 punktów ECTS) spośród przedmiotów umieszczonych w tabeli M, przy czym co najmniej 4 z nich muszą być oznaczone literą wybranej specjalności. Łączna liczba godzin do wyboru wynosi 420 i odpowiada im 42 punkty ECTS. Tabela M  przedmiotów pozostających w ofercie Wydziału Matematyki i Informatyki jest uaktualniana w cyklu semestralnym.

Rekrutacja 2017/18

Ramowy plan studiów obejmuje 1179 godzin zajęć, za które można otrzymać 135 punktów ECTS. Plan studiów przewiduje wybór 7 przedmiotów w wymiarze 60 godzin (6 punktów ECTS) spośród przedmiotów umieszczonych w tabeli M, przy czym co najmniej 4 z nich muszą być oznaczone literą wybranej specjalności. Łączna liczba godzin do wyboru wynosi 420 i odpowiada im 42 punkty ECTS. Tabela M  przedmiotów pozostających w ofercie Wydziału Matematyki i Informatyki jest uaktualniana w cyklu semestralnym.

Rekrutacja 2016/17

Ramowy plan studiów obejmuje 1159 godzin zajęć, za które można otrzymać 135 punktów ECTS. Plan studiów przewiduje wybór 7 przedmiotów w wymiarze 60 godzin (6 punktów ECTS) spośród przedmiotów umieszczonych w tabeli M, przy czym co najmniej 4 z nich muszą być oznaczone literą wybranej specjalności. Łączna liczba godzin do wyboru wynosi 420 i odpowiada im 42 punkty ECTS. Tabela M  przedmiotów pozostających w ofercie Wydziału Matematyki i Informatyki jest uaktualniana w cyklu semestralnym.

Rekrutacja 2015/16

Ramowy plan studiów obejmuje 1159 godzin zajęć, za które można otrzymać 135 punktów ECTS. Plan studiów przewiduje wybór 7 przedmiotów w wymiarze 60 godzin (6 punktów ECTS) spośród przedmiotów umieszczonych w tabeli M, przy czym co najmniej 4 z nich muszą być oznaczone literą wybranej specjalności. Łączna liczba godzin do wyboru wynosi 420 i odpowiada im 42 punkty ECTS. Tabela M  przedmiotów pozostających w ofercie Wydziału Matematyki i Informatyki jest uaktualniana w cyklu semestralnym.

Rekrutacja 2014/15

Ramowy plan studiów obejmuje 1159 godzin zajęć, za które można otrzymać 133 punkty ECTS. Plan studiów przewiduje wybór 7 przedmiotów w wymiarze 60 godzin (6 punktów ECTS) spośród przedmiotów umieszczonych w tabeli M, przy czym co najmniej 4 z nich muszą być oznaczone literą wybranej specjalności. Łączna liczba godzin do wyboru wynosi 420 i odpowiada im 42 punkty ECTS. Tabela M  przedmiotów pozostających w ofercie Wydziału Matematyki i Informatyki jest uaktualniana w cyklu semestralnym.

Rekrutacja 2013/14

Ramowy plan studiów obejmuje 1159 godzin zajęć, za które można otrzymać 132 punkty ECTS. Plan studiów przewiduje wybór 7 przedmiotów w wymiarze 60 godzin (6 punktów ECTS) spośród przedmiotów umieszczonych w tabeli M, przy czym co najmniej 4 z nich muszą być oznaczone literą wybranej specjalności. Łączna liczba godzin do wyboru wynosi 420 i odpowiada im 42 punkty ECTS. Tabela M  przedmiotów pozostających w ofercie Wydziału Matematyki i Informatyki jest uaktualniana w cyklu semestralnym.

Rekrutacja 2012/13

Ramowy plan studiów obejmuje 1159 godzin zajęć, za które można otrzymać 132 punkty ECTS. Plan studiów przewiduje wybór 7 przedmiotów w wymiarze 60 godzin (6 punktów ECTS) spośród przedmiotów umieszczonych w tabeli M, przy czym co najmniej 4 z nich muszą być oznaczone literą wybranej specjalności. Łączna liczba godzin do wyboru wynosi 420 i odpowiada im 42 punkty ECTS. Tabela M  przedmiotów pozostających w ofercie Wydziału Matematyki i Informatyki jest uaktualniana w cyklu semestralnym.

Rekrutacja 2011/12

Ramowy plan studiów obejmuje 1080 godzin zajęć, za które można otrzymać 144 punkty ECTS. Plan studiów przewiduje wybór 7 przedmiotów w wymiarze 60 godzin (8 punktów ECTS) spośród przedmiotów umieszczonych w tabeli M, przy czym co najmniej 4 z nich muszą być oznaczone literą wybranej specjalności. Łączna liczba godzin do wyboru wynosi 420 i odpowiada im 56 punktów ECTS. Tabela M  przedmiotów pozostających w ofercie Wydziału Matematyki i Informatyki jest uaktualniana w cyklu semestralnym.

W przypadku zamiaru realizowania rozszerzenia pedagogicznego, na karcie zaliczeń programowych należy w pierwszej pozycji wpisać „Rozszerzenie pedagogiczne". Na karcie tej wyszczególnione są przedmioty, których zaliczenie wymagane jest do uzyskania zaświadczenia o rozszerzeniu pedagogicznym. Przedmioty te (wszystkie realizowane razem ze specjalnością nauczycielską) podane są w tabeli rozszerzenia pedagogicznego.

Odpowiedzialni:
treść:
Jerzy Szczepański
kod:
edytor:
aktualizacja:
Cz, 25 cze 2020 17:56:05 +0000