O Erasmusie

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie" (LLP – the Lifelong Learning Programme), którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji.

źródło: www.erasmus.org.pl

zobacz więcej na oficjalnej stronie programu Erasmus.

Zachęcamy również do spojrzenia na slajdy z prezentacji programu Erasmus dla studentów IMUJ (w roku akademickim 2016/2017),

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Śr, 24 maj 2017 23:32:39 +0000