Katedra Teorii Aproksymacji

Przedmiot badań

Katedra prowadzi badania w dziedzinie konstruktywnej teorii funkcji wielu zmiennych (nierówności wielomianowe typu Bernsteina, Jacksona i Markowa na zbiorach w RN i CN, teoria pluripotencjału, aproksymacja wielomianowa, przedłużanie dżetów funkcji gładkich na zbiorach zwartych w RN, normy sprzężone w przestrzeniach Hilberta) oraz w dziedzinie teorii minimalnych operatorów rzutowych w przestrzeniach Banacha (problemy istnienia i jedyności oraz efektywne wzory na projekcje minimalne).

Seminaria katedralne

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Cz, 12 lis 2020 00:48:57 +0000

Skład

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Wiesław Pleśniak