prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

jednostka Katedra Równań Różniczkowych
pokój2117
telefon 7506
e-mail Reguły tworzenia adresów e-mail
funkcje Dyrektor Instytutu Matematyki
Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ds. ogólnych
stanowisko profesor zwyczajny

Publikacje

zobacz również