Tworzenie adresów e-mail i numerów telefonów

Adresy e-mail

Pracownicy i doktoranci Instytutu Matematyki UJ, posiadają adresy mailowe postaci: Imie.Nazwisko@im.uj.edu.pl, gdzie w imieniu i nazwisku należy wymienić ewentualnie występujące polskie litery (ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ) na ich łacińskie odpowiedniki (acelnoszzACELNOSZZ). Np., gdyby miał tu taki adres Paweł Iksiński, to byłby on następujący: Pawel.Iksinski@im.uj.edu.pl.

UWAGA: Podane tu adresy służą wyłącznie do korespondencji służbowej pracowników i doktorantów Instytutu Matematyki UJ. Zastrzegamy sobie prawo interpretacji powyższego stwierdzenia oraz prawo podejmowania dowolnych nie zakazanych prawem kroków wobec nie stosujących się do powyższego zastrzeżenia. W szczególności wszystkie połączenia mailowe z sieci, z których przyszła niechciana poczta (spam), mogą być przez nas odrzucane bez ostrzeżenia. Informujemy też, że nie życzymy sobie żadnych materiałów ani ofert reklamowych, informacji handlowych ani promocyjnych itp.

Telefony

Czterocyfrowe numery telefonów podane na stronie są numerami wewnętrznymi na Wydziale Matematyki i Informatyki. Aby połączyć się z danym numerem z zewnątrz, należy dodać na początek (12)664-

Odpowiedzialni:
treść:
Mateusz Łącki
kod:
edytor:
aktualizacja:
Pn, 18 paź 2010 16:48:11 +0000