Absolwenci


Wyszukiwarka absolwentów studiów dziennych na Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy uzyskali tytuł magistra, kierunek: matematyka, od roku 1928:

Wybierz rocznik:
Wybierz nazwisko:

Proszę wybrać rocznik lub podać nazwisko

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął nadawanie magisteriów z matematyki w 1928 roku; wcześniej ukończenie studiów nie było z tym związane. Osoby na liście absolwentów figurują pod nazwiskami, pod którymi ukończyły studia. Na życzenie danej osoby, w przypadku jeżeli zmieniła ona nazwisko po studiach, w nawiasie podane jest obecne nazwisko.

Listy absolwentów w oparciu o materiały z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, materiały z Dziekanatu Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UJ oraz materiały z Instytutu Matematyki UJ za okres 1928-2008 opracował Krzysztof Ciesielski.

Ewentualne uwagi co do listy z lat 1928-2008 prosimy nadsyłać na adres Krzysztof-Ciesielski-malpa-im-uj-edu-pl. Co do listy z lat późniejszych - na adres webmaster-malpa-im-uj-edu-pl.

 

Od 2008 roku lista jest uaktualniana na bieżąco (ca raz na rok).