Gdańsk-Kraków-Łódź-Warszawa Workshop in Singularity Theory - a special session dedicated to the memory of Stanislaw Łojasiewicz

event-date: 12.12.2022 - 16.12.2022
Place: Centrum Banacha, Warszawa
organizer: Instytut Matematyki UJ i IMPAN

Zapraszamy do Centrum Banacha w dniach 12-16 grudnia 2022r. na konferencję naukową z teorii osobliwości upamiętniającą dwudziestą rocznicę odejścia Profesora Stanisława Łojasiewicza.

 

 

Published Date: 23.09.2022
Published by: Marcin Pitera