Katedra Teorii Osobliwości

Przedmiot badań

Badania: geometria semi- i subanalityczna, zespolona i rzeczywista geometria analityczna, teoria osobliwości, teoria modeli i struktury o-minimalne, zastosowania w analizie i teorii aproksymacji.

Pracownicy katedry współpracują m.in. z ośrodkami w Chambery, Marsylii, Lille, Pizie, Rennes, Toronto , Trento..

Katedra prowadzi dwa seminaria badawcze: Geometria Analityczna i Teoria Osobliwości, oba dostępne dla studentów.

Katedra współorganizuje również seminarium Gdańsko-Krakowsko-Warszawskie poświęcone teorii osobliwości.

Obecnie w katedrze realizowane są granty profesorów: Wojciecha Kucharza (Geometria funkcji wymiernych i meromorficznych), Rafała Pierzchały (Zastosowania teorii zbiorów subanalitycznych i definiowalnych do nierówności wielomianowych i aproksymacji wielomianowej) i Sawomira Ramsa (Geometria pewnych powierzchni K3 z wieloma krzywymi wymiernymi)..

Seminaria katedralne

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Cz, 12 lis 2020 00:50:58 +0000

Skład

zobacz również