Dyrekcja Instytutu Matematyki

Dyrektor

prof. dr hab. Klaudiusz Wójcik

telefon(48 12) 664-76-64, (48 12) 664-76-09
e-mail Reguły tworzenia adresów e-mail
pokój1116

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr hab. Marcin Dumnicki

telefon(48 12) 664-76-64, (48 12) 664-66-43
e-mail Reguły tworzenia adresów e-mail
pokój1135

Pełnomocnik Dziekana ds. naukowych Instytutu Matematyki

dr hab. Michał Wojtylak

telefon(48 12) 664-75-74
e-mail Reguły tworzenia adresów e-mail
pokój3027