Przepisy

Odpowiedzialni:
treść:
Agnieszka Deszyńska
kod:
edytor:
aktualizacja:
Pt, 26 mar 2010 03:40:40 +0000

Zasady przeprowadzania egzaminu magisterskiego

opis:

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku matematyka obowiązujące od rekrutacji 2010/2011

organ: Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
data: 27 maja 2010
Przejdź do adresu

Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

opis:

Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich reguluje podstawowe zasady dotyczące studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wymienioną w regulaminie "podstawową jednostką organizacyjną" jest w przypadku matematyki Wydział Matematyki i Informatyki, zaś "kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej" jest Dziekan naszego wydziału.

organ: Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
data: 1 października 2017
Przejdź do adresu

Zakres kompetencji władz

opis:

Zgodnie z regulaminem, Rektor UJ delegował część swoich uprawnień na kierownika studiów II stopnia.

organ:
data:
Przejdź do adresu