Plany i programy studiów

Poniżej można znaleźć plany i programy studiów II stopnia dla poszczególnych roczników.

Rekrutacja 2024/2025

Informacje o wszystkich specjalnościach dostępne są również w aplikacji sylabus.

Rekrutacja 2023/2024

Informacje o wszystkich specjalnościach dostępne są również w aplikacji sylabus.

Rekrutacja 2022/2023

Informacje o wszystkich specjalnościach dostępne są również w aplikacji sylabus.

Rekrutacja 2021/2022

Informacje o wszystkich specjalnościach dostępne są również w aplikacji sylabus.

Rekrutacja 2020/2021

Informacje o wszystkich specjalnościach dostępne są również w aplikacji sylabus.

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku matematyka od rekrutacji 2020/21 (w formacie pdf) - zob. załącznik nr 93 do Uchwały Senatu UJ 58/VI/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Rekrutacja 2019/2020

Informacje o wszystkich specjalnościach dostępne są również w aplikacji sylabus.

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku matematyka od rekrutacji 2019/20 (w formacie pdf) - zob. załącznik nr 132 do Uchwały Senatu UJ 50/VI/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r oraz załącznik nr 8 do Uchwały Senatu UJ 79/IX/2019 z dnia 25 września 2019.

Zmiany w planie i programie studiów

Możliwe jest dokonywanie zmian w organizacji planu studiów, np. w przypadku powtarzania roku. Należy wtedy wypełnić blankiet (pdf, doc) i złożyć go do rozpatrzenia przez Zastępcę Dyrektora Instytutu Matematyki ds. dydaktycznych w sekretariacie dydaktycznym zanim zacznie się dany rok akademicki.

Jeżeli student chciałby rozszerzyć swój program o dodatkowe przedmioty, to powinien wypełnić blankiet (pdf, doc) i złożyć go do rozpatrzenia przez Zastępcę Dyrektora Instytutu Matematyki ds. dydaktycznych w sekretariacie dydaktycznym zanim zacznie się dany rok akademicki.

Najbardziej daleko idące zmiany są możliwe, gdy student chce swój program i plan studiów zbudować całkowicie samodzielnie. Powinien on wtedy poszukać wśród pracowników IM UJ tutora, który dopomoże studentowi w ułożeniu jego programu. Powinni wypełnić blankiet (pdf, doc) i złożyć go do rozpatrzenia przez Zastępcę Dyrektora Instytutu Matematyki ds. dydaktycznych w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu Matematyki UJ zanim zacznie się dany rok akademicki.

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Pn, 14 wrz 2020 09:35:43 +0000