Przepisy

Odpowiedzialni:
treść:
Tomasz Grysztar
kod:
edytor:
aktualizacja:
So, 17 lip 2010 21:44:36 +0000

Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

opis:

Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich reguluje podstawowe zasady dotyczące studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wymienioną w regulaminie "podstawową jednostką organizacyjną" jest w przypadku matematyki Wydział Matematyki i Informatyki, zaś "kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej" jest Dziekan naszego wydziału.

organ: Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego
data: 1 października 2017
Przejdź do adresu

Zakres kompetencji władz

opis:

Zgodnie z regulaminem, Rektor delegował część swoich uprawnień na kierownika studiów I stopnia

organ: -
data: -
Przejdź do adresu

Wymagania programowe stawiane studentom Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (do 2022)

opis:

Wymagania programowe stawiane studentom Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, którzy studiują na kierunku matematyka (do 2022).

organ: Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
data: 27 czerwca 2019
Pobierz dokument

Wymagania programowe stawiane studentom Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (od 2022)

opis: Wymagania programowe stawiane studentom Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, którzy studiują na kierunku matematyka (od 2022).
organ: Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
data: 30 września 2022
Pobierz dokument