Egzamin licencjacki

Zasady egzaminu licencjackiego

 1. Egzamin licencjacki jest egzaminem pisemnym.
 2. Pierwszy termin egzaminu licencjackiego odbywa się w terminie ustalonym przez dyrekcję, w okolicach końca sesji letniej.
 3. Zadania na egzaminie mają na celu sprawdzenie podstawowych umiejętności matematycznych związanych z materiałem przedstawionym na studiach I stopnia i wiedzą zdobytą w szkole.
 4. Najpóźniej do 15 grudnia roku akademickiego, w którym odbywać się będzie egzamin, zostaje podany do wiadomości ,,katalog pytań''. Pytań w katalogu jest co najmniej 100, co najwyżej 300.
 5. Każde pytanie z ,,Katalogu pytań'' jest opisem pewnego ogólnego polecenia, które na egzaminie będzie podane w konkretnej postaci. Na przykład, w ,,Katalogu pytań'' mogą pojawić się polecenia typu: ,,Obliczyć całkę nieoznaczoną z funkcji postaci ...''; ,,Obliczyć granicę typu ...'', ,,Policzyć wyznacznik macierzy o wymiarach...''; ,,Przytoczyć definicję...''; ,,Zweryfikować ciągłość funkcji o dziedzinie ...'', ,,Znaleźć klasy równoważności przy zadanej relacji...'' itp., a na egzaminie student będzie miał za zadanie wykonać konkretne polecenia z katalogu w przypadku konkretnych funkcji/zbiorów/...
 6. Katalog pytań na egzamin w danym roku akademickim przygotowuje specjalna komisja powołana przez dyrekcję.
 7. Pytania katalogu mogą się różnić w przypadku studentów różnych specjalności.
 8. Egzamin przeprowadza specjalnie w tym celu powołana Komisja. Przewodniczącego Komisji powołuje zastępca dyrektora Instytutu Matematyki UJ ds. dydaktycznych.
 9. Komisja przygotowuje zestaw pytań na egzamin licencjacki. Zadań na egzaminie ma być co najmniej 10, co najwyżej 15. Liczby punktów przyznawane za rozwiązanie zadań ustala Komisja, przy czym każde zadanie ma tę samą wagę punktową.
 10. Przed egzaminem komisja informuje studentów o liczbie punktów, których uzyskanie gwarantuje zdanie egzaminu licencjackiego. Uzyskanie tej liczby punktów stanowi warunek wystarczający zdania egzaminu, nie stanowi natomiast warunku koniecznego; po weryfikacji całości prac Komisja może uznać za celowe obniżenie ustalonego progu punktowego.
 11. Po poprawie prac komisja ustala oceny.
 12. Nie ma możliwości poprawy oceny z egzaminu licencjackiego. Studentowi przysługuje prawo wglądu w pracę i odwołania się do Komisji w przypadku uznania przez studenta, że jego praca nie została sprawiedliwie oceniona.
 13. W drugim terminie egzamin licencjacki jest organizowany zgodnie z powyższymi zasadami. Drugi termin egzaminu licencjackiego jest ogłaszany przez dyrekcję zgodnie z zasadami wynikającym z Regulaminu Studiów UJ.

Katalog pytań

Katalog pytań obowiązujący do roku akademickiego 2019/2020 można znaleźć tutaj.

Katalog pytań obowiązujący w roku akademickim 2020/2021 można znaleźć tutaj.

Katalog pytań obowiązujący w roku akademickim 2021/2022 można znaleźć tutaj.

Katalog pytań obowiązujący w roku akademickim 2022/2023 można znaleźć tutaj.

Katalog pytań obowiązujący w roku akademickim 2023/2024 można znaleźć tutaj.

Przykładowy egzamin

Dla ułatwienia podajemy Państwu przykład, jak mógłby wyglądać egzamin.

W archiwum egzaminów znajdują się tematy zadań z egzaminów licencjackich, które odbyły się w latach 2010-2019.

Zarys tematyki proseminarium

W ramach szóstego semestru studiów matematycznych I stopnia studenci uczęszczają na proseminarium (zob. szczegółowy sylabus kursu w USOSie).

 

 

 

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku matematyka obowiązujące od rekrutacji 2012/13

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku matematyka obowiązujące od rekrutacji 2012/13 - Uchwała nr 2/12/2013 Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UJ z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku matematyka obowiązujące od rekrutacji 2019/20

Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku matematyka obowiązujące od rekrutacji 2019/20 - Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UJ z dnia 27 czerwca 2019 r.
Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Wt, 12 gru 2023 23:44:53 +0000