Patronat Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

Projekty objęte patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w roku 2024:

 1. Konkurs Krakowska Matematyka 2023/2024
  Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki i Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie
 2. "O jeden poziom abstrakcji wyżej"
  I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
 3. Matematyczne Wyzwania
  I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy
 4. III Zespołowy konkurs szarad i łamigłówek logicznych "Cii... SZA Czerwone RADZI"
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pionkach
 5. Matematyka w projektach artystycznych
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pionkach
 6. Konkurs o tytuł Najlepszego Matematyka Powiatu Bocheńskiego
  I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bochni
 7. IX Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz projekt dla licealistów "Matematyka to jest to"
  I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
 8. Olimpijska matematyka i informatyka w klasach 1A, 1C, 2A, 2C, 3A, 3C, 4A, 4C
  VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 9. Poczet Matematyków Polskich
  Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu
 10. Powiatowy Konkurs Matematyczny im. prof. Stanisława Viscardiego "Viscardius" dla uczniów szkół podstawowych
  Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Ropczycach

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ objął również patronatem


Projekty objęte patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ

 

Informacje dla ubiegających się o patronat

Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego patronuje wyróżniającym się projektom szkolnym mającym na celu popularyzację matematyki i opiekę nad uczniami uzdolnionymi.
   
 2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter projektu i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego.
   
 3. Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego nie obejmuje patronatem inicjatyw o charakterze komercyjnym.
   
 4. Patronat udzielany jest na jeden rok kalendarzowy. Szkoła zainteresowana jego uzyskaniem powinna złożyć odpowiedni wniosek w formie pisemnej do Dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki do dnia 30 listopada roku poprzedzającego wnioskowany okres.
   
 5. Prośba powinna zawierać następujące informacje:
  • nazwa i czas trwania projektu,
  • krótki opis projektu,
  • pełną nazwę organizatora,
  • dane teleadresowe organizatora,
  • uzasadnienie prośby o objęcie projektu patronatem.
    

   Prośba o objęcie patronatem wyróżniających się projektów realizowanych przez szkoły ponadpodstawowe związanych z opieką nad uczniami uzdolnionymi matematycznie powinna zostać przesłana przez dyrektora szkoły na formularzu w formie papierowej.

   Formularz jest dostępny w formacie doc oraz pdf.

  • W przypadku otrzymania patronatu Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ organizator zobowiązany jest do stosownego oznakowania wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych (zaproszeń, plakatów, ulotek, strony internetowej projektu i in.).
    
  • Organizator projektu zobowiązany jest także do poinformowania jego uczestników, że odbywa się ono pod Patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
    
  • Informacja o otrzymanym Patronacie powinna zostać uwzględniona także w przekazach dotyczących projektu skierowanych do mediów.
    
  • Zasady użycia herbu i logotypu Uniwersytetu Jagiellońskiego określone są na stronie: http://www.promocja.uj.edu.pl/system-identyfikacji-wizualnej
    
  • Informacje o objęciu projektu patronatem lub o odmowie przekazywane są odbiorcom w formie pisemnej.
    
  • Przesłanie na adres: maths@im.uj.edu.pl szczegółowej informacji dotyczącej działań podejmowanych w ramach projektu objętego patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, najpóźniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem, pozwoli na odnotowanie wydarzenia w aktualnościach na stronie internetowej Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.
    
  • Sprawy dotyczące patronatu Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UJ nad projektami związanymi z opieką nad uczniami uzdolnionymi matematycznie prowadzone są przez:

   Instytut Matematyki UJ
   ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6
   30-348 Kraków
   tel.  12 6646634
   e-mail: maths@im.uj.edu.pl