Książki

Wybrane książki matematyczne, których autorami są pracownicy Instytutu Matematyki UJ.
 • Marek Jarnicki, Peter Pflug
  Separately Analytic Functions
  European Mathematical Society Publishing House, 2011
  Okładka
 • Jacek Gancarzewicz
  Zarys współczesnej geometrii różniczkowej
  Script, Warszawa 2010
  Okładka
 • Zofia Denkowska, Jacek Stasica
  Ensembles sous-analytiques 'a la Polonaise
  Hermann, Paris 2008
  Okładka
 • Marek Jarnicki, Peter Pflug
  First Steps in Several Complex Variables: Reinhardt Domains
  European Mathematical Society Publishing House, 2008
  Okładka
 • Bohdan Grell
  Wstęp do matematyki. Zbiory, struktury, modele
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006
  Okładka
 • Franciszek H. Szafraniec
  Przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukującym
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005
  Okładka
 • Pod redakcją Krzysztofa Ciesielskiego i Jerzego Szczepańskiego
  Egzaminy wstępne z matematyki na Uniwersytet Jagielloński - 1986-2004 - zadania i odpowiedzi
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005
  Okładka
 • Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda
  Bezmiar matematycznej wyobraźni
  Prószyński i Spółka, Warszawa 2005
  Okładka
 • Zdzisław Pogoda
  Galeria Wielościanów
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005
  Okładka
 • Sławomir Kołodziej
  The complex Monge-Ampere equation and pluripotential theory
  Memoirs of American Mathematical Society, Providence Rhode Island 2005
  Okładka
 • Pod redakcją Krzysztofa Ciesielskiego i Jerzego Szczepańskiego
  Egzaminy wstępne z matematyki na Uniwersytet Jagielloński - 1986-2003 - zadania i odpowiedzi
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004
  Okładka
 • Jacek Gancarzewicz
  Algebra liniowa i jej zastosowania
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004
  Okładka
 • Danuta Ciesielska, Armen Edigarian, Anna Kordyka, Bożena Witecka
  Słownik szkolny matematyka
  Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003
  Okładka
 • Andrzej Pelczar
  Czas i dynamika w równaniach różniczkowych i układach dynamicznych
  Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (PAT), Kraków 2003
  Okładka
 • Jacek Gancarzewicz, Barbara Opozda
  Wstęp do geometrii różniczkowej
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003
  Okładka
 • Danuta Ciesielska Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda
  Epsilon
  Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 2002
  Okładka
 • Piotr Jakóbczak, Marek Jarnicki
  Wstęp do teorii funkcji holomorficznych wielu zmiennych zespolonych
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002
  Okładka
 • Sasha Cyganowski, Peter Kloeden, Jerzy Ombach
  From elementary probability to stochastic differerntial equations with Maple
  Springer Verlag, 2002
  Okładka
 • Marek Capiński, Tomasz Zastawniak
  Probability through problems
  Springer, New York 2001
  Okładka
 • Jerzy Ombach
  Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo - Maple
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001
  Okładka
 • Jacek Gancarzewicz
  Arytmetyka
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000
  Okładka
 • Marek Jarnicki, Peter Pflug
  Extension of Holomorphic Functions
  Walter de Gruyter, Berlin New York 2000
  Okładka
 • Jednym z autorów haseł jest Jerzy Ombach
  Encyklopedia dla wszystkich. Matematyka
  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
  Okładka
 • Pod redakcją Andrzeja Pelczara
  Matematyczne Forum Diderota. Matematyka jako siła ewolucji kultury
  PAU Komisja Historii Nauki, Monografie 2, Kraków 2000
  Okładka
 • Wiesław Pleśniak
  Wykłady z teorii aproksymacji
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000
  Okładka
 • Pod redakcją Bolesława Szafirskiego, autorzy m. in. Krzysztof Ciesielski, Jacek Gancarzewicz, Stanisław Gołąb, Andrzej Lasota, Andrzej Pelczar, Zdzisław Pogoda, Józef Siciak, Bolesław Szafirski
  Złota księga Wydział Matematyki i Fizyki UJ
  , Kraków 2000
  Okładka
 • Marek Capiński, Ekkehard Kopp
  Measure, Integral and Probability
  Springer Undergraduate Mathematics Series Springer, London 1999
  Okładka
 • Jacek Gancarzewicz
  Algebra liniowa z elementami geometrii
  wydanie trzecie Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999
  Okładka
 • Jerzy Ombach
  Wykłady z równań różniczkowych wspomagane komputerowo - Maple
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999
  Okładka
 • Ludwik M. Drużkowski
  Analiza matematyczna I. Podstawy
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998 wydanie drugie
  Okładka
 • Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda
  Diamenty matematyki
  w serii Na ścieżkach nauki Prószyński i S-ka, Warszawa 1997
  Okładka
 • Ludwik M. Drużkowski
  Analiza matematyczna dla fizyków II.Wybrane zagadnienia
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997
  Okładka
 • Współredaktorzy merytoryczni m. in. Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda autorzy haseł m.in.Krzysztof Ciesielski, Witold Kleiner, Józef Piórek, Zdzisław Pogoda
  Encyklopedia szkolna. Matematyka
  WSiP, Warszawa 1997
  Okładka
 • Jerzy Ombach
  Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa
  Wydawnictwo IM AGH, Kraków 1997
  Okładka
 • Zdzisława Dybiec
  Błędy w procesie uczenia matematyki (próba syntezy)
  nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996
  Okładka
 • Jerzy Ombach
  Wykłady z równań różniczkowych
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996
  Okładka
 • Marek Capiński, Nigel J.Cutland
  Nonstandard Methods for Stochastic Fluid Mechanics
  World Scientific, Singapore 1995
  Okładka
 • Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda
  Bezmiar matematycznej wyobraźni
  Wiedza Powszechna, Warszawa 1995
  Okładka
 • L. P. Hughston, Piotr Z. Kobak, L. J. Mason
  Further advances in twistor theory Volume II: Integrable systems, conformal geometry and gravitation
  Pitman Research Notes in Mathematics Series tom 232, Longman Scientific & Technical 1995
  Okładka
 • Andrzej Lasota, Michael C. Mackey
  Chaos, Fractals and Noise: stochastic aspects of dynamics second edition
  Springer, New York 1994
  Okładka
 • Marek Jarnicki, Peter Pflug
  Invariant Distances and Metrics in Complex Analysis
  Walter de Gruyter, Berlin New York 1993
  Okładka
 • Stanisław Łojasiewicz, Maria Angeles Zurro
  Una introduccion a la geometria semi- y sub-analitica
  Secretariado de Publicaciones, Universidad de Valladolid 1993
  Okładka
 • Stanisław Łojasiewicz
  Une introduction elemantaire aux faits de base sur les fontions de plusieures variables complexes
  Universite de Rennes, Rennes 1993
 • Zdzisław Opial
  Zbiory, formy zdaniowe, relacje
  WSiP, Warszawa 1992
  Okładka
 • Stanisław Łojasiewicz
  Introduction to complex analytic geometry
  Birkhauser, Basel 1991
  Okładka
 • Witold Kleiner
  Analiza matematyczna, tom II
  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990
  Okładka
 • Grzegorz Lewicki, Włodzimierz Odyniec
  Minimal projections in Banach spaces
  w serii Lecture Notes in Mathematics, tom 1449 Springer Verlag, Berlin 1990
  Okładka
 • Wiesław Pawłucki
  Points de Nash des ensembles sous-analytiques
  Memoirs of the Amarican Mathematical Society, Providence Rhode Island 1990
  Okładka
 • Andrzej Pelczar
  Wstęp do teorii równań różniczkowych część II Elementy jakościowej teorii równań różniczkowych, cz. II
  w serii Biblioteka Matematyczna, tom 67 Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989
  Okładka
 • Stanisław Łojasiewicz
  An introduction to the theory of real functions
  John Wiley & Sons Chichester New York Brisbane, Toronto Singapore 1988
  Okładka
 • Stanisław Łojasiewicz
  Wstęp do geometrii analitycznej zespolonej
  w serii Biblioteka Matematyczna, tom 68, PWN Warszawa 1988
  Okładka
 • Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda
  Rozmaitości wokół nas
  w serii Przeczytaj może zrozumiesz, nr 23 wydawnictwo specjalne Delty Krajowe Wydawnictwo Czasopism, Warszawa 1987
  Okładka
 • Andrzej Pelczar, Jacek Szarski
  Wstęp do teorii równań różniczkowych część I Wstęp do teorii równań zwyczajnych i równań cząstkowych pierwszego rzędu, cz. I
  w serii Biblioteka Matematyczna, tom 66 Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987
  Okładka
 • Jacek Gancarzewicz
  Geometria różniczkowa
  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987
 • Witold Kleiner
  Analiza matematyczna, tom I
  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986
  Okładka
 • Andrzej Pelczar
  Wstęp do teorii układów dynamicznych
  skrypt AGH (nr 694), Kraków 1980
  Okładka
 • Franciszek Leja
  Funkcje zespolone z dodatkiem Józefa Siciaka Wstęp do teorii funkcji analitycznych wielu zmiennych
  w serii Biblioteka Matematyczna, tom 29 wydanie piąte Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979
  Okładka
 • Jacek Szarski
  Matematyka - klucz do rzeczywistosci
  w serii Nauka dla wszystkich, nr 316 PAN Oddział w Krakowie, Kraków 1979
  Okładka
 • Jacek Gancarzewicz
  Geometria różniczkowa
  skrypt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1978
  Okładka
 • Witold Kleiner
  Zarys analizy matematycznej
  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978
  Okładka
 • Andrzej Pelczar
  Ogólne układy dynamiczne
  skrypt Uniwersytetu Jagiellońskiego (nr 293), Kraków 1978
  Okładka
 • Franciszek Leja
  Geometria analityczna
  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976
  Okładka
 • Stanisław Łojasiewicz
  Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych
  w serii Biblioteka Matematyczna, tom 46, PWN Warszawa 1976
  Okładka
 • Franciszek Leja
  Rachunek różniczkowy i całkowy
  w serii Biblioteka Matematyczna, tom 2 Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975
  Okładka
 • Zdzisław Opial
  Zbiory, formy zdaniowe, relacje
  WSiP, Warszawa 1974
  Okładka
 • Andrzej Pelczar
  Elementy analizy funkcjonalnej
  skrypt AGH (nr 376), Kraków 1974
  Okładka
 • Zdzisław Opial
  Algebra wyższa
  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972
  Okładka
 • Zdzisław Opial
  Zbiory, formy zdaniowe, relacje wydanie pierwsze
  PZWS, Warszawa 1972
  Okładka
 • Stanisław Gołąb
  Rachunek tensorowy
  w serii Biblioteka Matematyczna, tom 11 Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966
  Okładka
 • Zdzisław Opial
  Algebra wyższa
  nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1966
  Okładka
 • Stanisław Łojasiewicz
  Sobre el problema de la divison y la triangulaton de conjuntos seminanaliticos
  Cursos y Seminarios de Matematica f.18, Buenos Aires 1965
 • Pod redakcją Stanisława Gołąba autorzy m.in. Stanisław Gołąb, Zdzisław Opial, Jacek Szarski, Tadeusz Ważewski
  Studia z dziejów katedr Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Wydawnictwa Jubileuszowe UJ - tom XV, Kraków 1964
  Okładka
 • Marian Łuczyński, Zdzisław Opial
  O konstrukcjach trójkątów
  w serii Biblioteczka Matematyczna, tom 15, PZWS Warszawa 1964
  Okładka
 • Franciszek Leja
  Teoria funkcji analitycznych
  w serii Biblioteka Matematyczna, tom 14 Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957
  Okładka
 • Stanisław Łojasiewicz
  Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych
  skrypt Uniwerstetu Jagiellońskiego, Kraków 1957
  Okładka
 • Franciszek Leja
  Funkcje analityczne i harmoniczne
  w serii Monografie Matematyczne, tom XXIX nakładem PTM, Warszawa-Wrocław 1952
  Okładka
 • Witold Wilkosz
  Liczę i myślę
  Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1951
  Okładka
 • Franciszek Leja
  Funkcje analityczne i harmoniczne
  nakładem Kółka Matematyczno-Fizycznego Uczniów UJ, Kraków 1948
  Okładka
 • Franciszek Leja
  Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych
  nakładem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Kraków 1947
  Okładka
 • Franciszek Leja
  Geometria analityczna
  nakładem Kółka Matematyczno-Fizycznego Uczniów UJ, Kraków 1946
  Okładka
 • Witold Wilkosz
  Człowiek stwarza naukę
  nakładem Spółdzielni Księgarskiej Czytelnik, Kraków 1946
  Okładka
 • Witold Wilkosz
  Zarys algebry w ujęciu klasycznym
  nakładem Kółka Matematyczno-Fizycznego Uczniów UJ, Kraków 1934
  Okładka
 • Franciszek Leja
  Geometria Analityczna i początki geometrii różniczkowej
  , Warszawa 1934
  Okładka
 • Antoni Hoborski
  Teorja krzywych
  nakładem Kółka Matematyczno-Fizycznego Uczniów UJ, Kraków 1933
  Okładka
 • Witold Wilkosz
  Teorja mnogości punktowych
  nakładem Kółka Matematyczno-Fizycznego Uczniów UJ, Kraków 1933
  Okładka
 • Witold Wilkosz
  Arytmetyka liczb całkowitych
  nakładem Kółka Matematyczno-Fizycznego Uczniów UJ, Kraków 1932
  Okładka
 • Antoni Hoborski
  Teorja ciągłych i skończonych grup przekształceń Lie'go
  wykład uniwersytecki spisali Aleksander Orłowski, Stefan Sedlak, Florjan Szozda nakładem Kółka Matematyczno-Fizycznego Uczniów UJ, Kraków 1930
  Okładka
 • Stanisław Zaremba
  Ogólne zasady analizy matematycznej
  część II (Rachunek całkowy) nakładem Kółka Matematyczno-Fizycznego Uczniów UJ w Krakowie, Kraków 1914
  Okładka