Kierunki zamawiane

Studenci rozpoczynający w 2012 roku studia matematyczne w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie otrzymają wyjątkowe wsparcie w ramach programu ,,kierunki zamawiane''. Nasz Instytut realizuje w latach 2011-2015 projekt:

Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji,
który obejmie wsparciem studentów rozpoczynających studia na matematyce w roku akademickim 2011/2012 oraz 2012/13 przez cały cykl studiów I stopnia (licencjackie).

Studiowanie matematyki jeszcze nigdy nie było tak proste:

 1. Dzięki wyjątkowej ofercie zajęć adaptacyjnych i wspomagających nasi studenci będą mogli powtórzyć i poszerzyć wiadomości z matematyki wyniesione z liceum, lepiej zrozumieć wykładane im przedmioty oraz łatwo przystosować się do wymagań matematyki wyższej.
 2. Przeszkoleni tutorzy pomogą studentom niepełnosprawnym.
 3. Specjalne konserwatoria oraz laboratoria komputerowe przygotują studentów do stosowania matematyki w praktyce przy użyciu najnowszych technologii.

Studiowanie matematyki jeszcze nigdy nie było tak ciekawe:

 1. W ramach projektu kierunków zamawianych zorganizujemy w latach 2012-2015 konkursy:
  • na najlepszą pracę studencką z zastosowań matematyki,
  • na najlepszą wizualizację problemu matematycznego.
  Łączna pula nagród w tych konkursach wynosi ponad 38 000 zł.

Studiowanie matematyki jeszcze nigdy nie było tak opłacalne:

 1. Stypendia - 1000 zł miesięcznie, przez 9 miesięcy w roku, 66 stypendiów dla najlepszych studentów I roku (decydują wyniki rekrutacji), 55 dla studentów II roku i 50 dla studentów III roku (decydują wyniki w nauce).
 2. Praktyki - najlepsi studenci odbędą płatne staże w renomowanych firmach (w latach 2013-15 przewidziane są 23 trzymiesięczne staże z wynagrodzeniem ok. 1500-2000 zł netto miesięcznie).

Specjalne wsparcie przewidziano także dla studentów niepełnosprawnych.

Odpowiedzialni:
treść:
Marcin Pitera
kod:
edytor:
aktualizacja:
Pn, 02 kwi 2012 16:23:59 +0000