Łukasz Kosiński - profesorem nauk matematycznych

Z dniem 29 lutego 2024 r.

dr hab. Łukasz Kosiński, prof. UJ

otrzymał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi awansu naukowego i życzymy wielu dalszych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.