Nowy doktor (kwiecień 2017)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych panu Grzegorzowi Sroce (promotor: dr hab. Leokadia Białas-Cież).

Gratulujemy awansu naukowego Panu Grzegorzowi Sroce i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Published Date: 28.04.2017
Published by: Marcin Pitera