Martha Łącka laureatką Stypendium im. Michała Jakuba Łyska w roku 2016

Pani Martha Łącka, doktorantka Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, została laureatką Stypendium im. Michała Jakuba Łyska w roku 2016. Stypendium to zostało ufundowane dla upamiętnienia tragicznie zmarłego studenta matematyki Michała Jakuba Łyska i w roku bieżącym zostało przyznane po raz dwudziesty. Szczegóły - na stronie:

http://www.im.uj.edu.pl/studia/sin/stypendium-im-michala-jakuba-lyska

Published Date: 18.03.2016
Published by: Marcin Pitera