Nowy doktor (marzec 2023)

Rada Dyscypliny Matematyka UJ na posiedzeniu w dniu 30 marca 2023 r. nadała stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka Panu Piotrowi Pikulowi (promotor - prof. dr hab. Jan Stochel).

Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Published Date: 30.03.2023
Published by: Marcin Pitera