Nowy doktor (wrzesień 2022)

Rada Dyscypliny Matematyka UJ na posiedzeniu w dniu 29 września 2022 r. nadała stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka Panu Damianowi Jelito (promotor - prof. dr hab. Łukasz Stettner (IMPAN), promotor pomocniczy - dr Marcin Pitera).

Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Published Date: 03.10.2022
Published by: Marcin Pitera