Kolejne sukcesy naszych pracowników

Z radością informujemy, iż dr Marcin Sroka otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców, a w wyniku rozstrzygniętych niedawno konkursów pracownikom naszego instytutu przyznano liczne granty. Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało wyniki konkursów OPUS 22 i SONATA 17 oraz POLONEZ BIS 1. Granty otrzymali:

Wszystkim Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Published Date: 12.07.2022
Published by: Marcin Pitera