Marcin Sroka laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha

Laureatem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha edycji 2022 został Marcin Sroka z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Jury przyznało również dwa wyróżnienia ex aequo. Jedno z nich otrzymał Dominik Burek także z naszego wydziału.

Drugie wyróżnienie dostała Agnieszka Hejna z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Z pełnym uzasadnieniem werdyktu można się zapoznać na stronach nagrody, na innej przeczytać o jej genezie. W przeszłości z młodych matematyków naszego wydziału nagrodę tę otrzymała też Anna Szymusiak w roku 2017. Obu panom, Marcinowi Sroce i Dominikowi Burkowi, serdecznie gratulujemy!

Marcin Sroka jest absolwentem UJ, zajmuje się analizą geometryczną i aktualnie prowadzi badania nad równaniem typu Monge'a-Ampere'a, które pojawiło się w kontekście hipotezy Aleskera-Verbitsky'ego. Jego wyniki dotyczą istnienia i regularności ciągłych rozwiązań problemu Dirichleta dla wspomnianego równania, oszacowania rzędu zero na zamkniętych rozmaitościach oraz potwierdzenia hipotezy Aleskera-Verbitsky'ego w szczególnym przypadku.

Doktorat napisany pod opieką prof. Sławomira Kołodzieja obronił na UJ z wyróżnieniem w październiku minionego roku. Obecnie przebywa na stażu (w ramach grantu Etiuda) u prof. Bo Berndtssona na Uniwersytecie Technicznym Chalmersa w Goteborgu, Szwecji. Kieruje też grantem Preludium. W ostatnim czasie otrzymał także nagrodę PTM dla młodych matematyków, nagrodę Kuratowskiego, wyróżnione stypendium START 2021 oraz stypendium ministra edukacji i nauki dla młodych naukowców.

 

Published Date: 12.07.2022
Published by: Marcin Pitera