Nowy doktor (czerwiec 2022)

Rada Dyscypliny Matematyka UJ na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. nadała stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka Panu Adamowi Białożytowi (promotor dr hab. Maciej Denkowski, prof. UJ).

Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Published Date: 05.07.2022
Published by: Marcin Pitera