Nagroda im. Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki dla Anny Szczepanek

Jury III edycji konkursu Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz za pracę doktorską z dziedziny zastosowań matematyki przyznało pierwszą nagrodę Annie Szczepanek za rozprawę „Quantum dynamical entropy of unitary operators in finite-dimensional state spaces” obronioną na Uniwersytecie Jagiellońskim (promotor: Wojciech Słomczyński) w 2020 r. Drugą nagrodę otrzymał dr Piotr Bajger z UW. Jury uznało, że nagrodzona rozprawa stanowi istotny matematyczny wkład w powstającą kwantową teorię informacji.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Published Date: 03.05.2021
Published by: Marcin Pitera