Profesor Jerzy Weyman otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha

Profesor Jerzy Weyman otrzymał Nagrodę Główną Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha za cykl prac z algebry dotyczących teorii syzygii oraz teorii półniezmienników reprezentacji kołczanów.

Jest on wybitnym ekspertem w różnych dziedzinach algebry. Zakres tych dziedzin jest bardzo szeroki, od algebry przemiennej i geometrii algebraicznej, poprzez algebrę homologiczną, teorię reprezentacji grup reduktywnych do teorii reprezentacji kołczanów i teorii algebr klastrowych. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, swoją karierę naukową związał początkowo z IM PAN, a następnie z uczelniami w Stanach Zjednoczonych: Uniwersytetem Brandeisa, gdzie doktoryzował się pod kierunkiem Davida Buchsbauma (ucznia Samuela Eilenberga) w 1980 roku, Uniwersytetem Northeastern, gdzie pracował przez 28 lat, oraz Uniwersytetem Connecticut. Jest autorem przeszło stu prac naukowych, wypromował szesnastu doktorów. Na naszym wydziale realizuje grant "Applications of Lie algebras to Commutative Algebra" w ramach programu „Polskie Powroty" prowadzonego przez NAWA oraz granty NCN: "Badania w algebrze przemiennej i teorii reprezentacji" (MAESTRO) i "Struktura D-modułów ekwiwariantnych" (OPUS).

Dodajmy, że Nagrodę Główną im. Stefana Banacha otrzymał w przeszłości z naszego wydziału Wojciech Kucharz (2018). Ponadto PTM przyznawał dawniej inne nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe nazywane "wielkimi" lub "głównymi" ‒ w roku 2008 scalone w jedną nagrodę im. Stefana Banacha. I tak matematycy pracujący na UJ otrzymali osiemnaście razy nagrodę im. Stanisława Zaremby, dwukrotnie im. Wacława Sierpińskiego, i po jednym razie im. Stefana Banacha, im. Stefana Mazurkiewicza oraz im. Tadeusza Ważewskiego. Jeżeli idzie o pozostałe nagrody dziś nadal przyznawane, to w roku 2016 nagrodę im. Hugona Steinhausa otrzymał Piotr Zgliczyński, a w roku 1995 nagrodę im. Samuela Dicksteina ‒ Krzysztof Ciesielski i Zdzisław Pogoda. O historii nagród PTM można przeczytać więcej w artykule Krzysztofa Ciesielskiego w "Wiadomościach Matematycznych" w numerze ("zjazdowym") 55(1) (2019), str. 29-32 .

Published Date: 24.03.2021
Published by: Marcin Pitera