Marcin Sroka otrzymał Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2020 rok

Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków za 2020 rok otrzymał Marcin Sroka, asystent w Instytucie Matematyki i doktorant czwartego roku matematyki (w ramach projektu „Kartezjusz”, opiekun: Sławomir Kołodziej), za cykl prac dotyczących istnienia i regularności rozwiązań pewnej klasy nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych II rzędu.

W przeszłości Marcin Sroka był stypendystą im. Michała Jakuba Łyska oraz im. prof. Franciszka Leji, a także był dwukrotnie nagradzany w Konkursie im. Józefa Marcinkiewicza oraz wyróżniony w konkursie o Nagrodę im. J. P. Schaudera.

 

Nagrody PTM dla Młodych Matematyków otrzymywali w przeszłości naukowcy z UJ dwadzieścia sześć razy, ale tyko sześciu z nich w ostatnich czterdziestu latach: Armen Edigarian (1998), Jacek Tabor (1999), Michał Kapustka (2009), Łukasz Kosiński (2010), Piotr Miska (2018) i Dominik Burek (2019), chociaż trzykrotnie otrzymywali ją też ostatnio nasi absolwenci związani z innymi uczelniami: Piotr Oprocha (2006), Mateusz Michałek (2013) i Jakub Konieczny (2016).

Published Date: 24.03.2021
Published by: Marcin Pitera