Robert Wolak - profesorem nauk matematycznych

Prezydent RP w dniu 8 stycznia 2019 r. nadał

dr. hab. Robertowi Wolakowi

tytułu profesora nauk matematycznych. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi awansu naukowego i życzymy wielu dalszych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Published Date: 31.01.2019
Published by: Marcin Pitera