Nowy doktor (01/2019)

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych panu Kamilowi Drzyzdze (promotor prof. dr hab. Marek Jarnicki).

Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych. Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty

Published Date: 31.01.2019
Published by: Marcin Pitera