Rok 2019 - Rokiem Matematyki

Senat Rzeczpospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r. podjął uchwalę o ustanowieniu Roku 2019 Rokiem Matematyki. Zaznaczono, że „wzrost zainteresowania matematyką i studiowaniem tej dziedziny oraz rozwijanie związanych z matematyką umiejętności w działalności naukowej i zawodowej są niezwykle ważne, szczególnie w epoce społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy”.

Więcej - na stronie https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,11324,69-posiedzenie-senatu-drugi-dzien.html

Published Date: 20.12.2018
Published by: Marcin Pitera