Nowy doktor - grudzień 2018

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UJ na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych panu Piotrowi Kopaczowi (promotor dr hab. Robert Wolak).

Gratulujemy awansu naukowego i życzymy wielu sukcesów zawodowych. Informacje o innych przewodach doktorskich można znaleźć na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/postepowania/doktoraty.

Published Date: 20.12.2018
Published by: Marcin Pitera